Những câu nói tiếng anh về bố

Một người cha là người quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn đối với cuộc đời của con cái. Dưới đây là một số câu nói tiếng Anh về bố được yêu thích và nổi tiếng, như “A father is someone you look up to no matter how tall you grow” hay “A father is someone who gives you a sense of safety and security”. Những câu nói này tập trung vào tình yêu, sự hướng dẫn và giá trị mà một người cha mang lại cho cuộc sống của con cái.

Những câu nói tiếng anh về bố
Những câu nói tiếng anh về bố
Xem thêm:   Những câu nói tiếng anh về sự cố gắng
  1. A father is someone you look up to no matter how tall you grow.” – Một người cha là người mà bạn tôn trọng dù bạn lớn lên đến đâu.
  2. My father didn’t tell me how to live. He lived and let me watch him do it.” – Cha tôi không chỉ cho tôi cách sống, mà ông ta sống và để tôi quan sát ông ấy làm thế nào.
  3. A father is neither an anchor to hold us back, nor a sail to take us there, but a guiding light whose love shows us the way.” – Một người cha không phải là một giỏi neo để giữ chúng ta lại, cũng không phải là một tàu buồm để đưa chúng ta đi đến nơi, mà là một nguồn sáng chỉ đường, tình yêu của ông ta chỉ cho chúng ta con đường.
  4. To her, the name of father was another name for love.” – Với cô ấy, tên của người cha là một cái tên khác của tình yêu.
  5. A father is someone who carries pictures in his wallet where his money used to be.” – Một người cha là người mang theo những bức ảnh trong ví tiền của mình, nơi trước đây là để giữ tiền của ông ta.
  6. “The greatest thing a father can do for his children is to love their mother.” – Điều tuyệt vời nhất mà một người cha có thể làm cho con cái của mình là yêu vợ của ông ta.
  7. A father is someone who wants to catch you before you fall but instead picks you up, brushes you off, and lets you try again.” – Một người cha là người muốn bắt bạn trước khi bạn ngã nhưng thay vào đó ôm bạn lên, lau sạch bụi và để bạn thử lại.
  8. A father is someone who can take the place of all others but whose place no one else can take.” – Một người cha là người có thể thay thế vị trí của tất cả những người khác, nhưng không ai có thể thay thế vị trí của ông ta.
  9. A father is someone who is always there for you, even when you don’t want him to be.” – Một người cha là người luôn ở đó cho bạn, ngay cả khi bạn không muốn ông ta ở bên cạnh.
  10. A father is someone who gives you a sense of safety and security. He is the hero of your childhood and the guardian of your life.” – Một người cha là người mang đến cho bạn cảm giác an toàn và bảo đảm. Ông ta là người hùng trong tuổi thơ của bạn và người bảo vệ cuộc đời của bạn.
Xem thêm:   30 Câu nói tiếng Anh hay về sự bình yên

Leave a Reply