Trước Since và sau Since dùng thì gì?

Cách dùng từ “Since”

Since” có thể được sử dụng như một giới từ hoặc một liên từ. Khi sử dụng nó như một giới từ, nó được sử dụng để chỉ thời gian bắt đầu một sự việc, sự kiện hoặc trạng thái và được theo sau bởi một ngày hoặc thời gian cụ thể.

Truoc Since va sau Since dung thi gi

Ví dụ:

 • Tôi đã học tiếng Anh từ năm 2010. (I have been studying English since 2010)

Khi “since” được sử dụng như một liên từ, nó thường được sử dụng để kết nối hai câu trong đó câu thứ hai diễn tả kết quả của câu thứ nhất.

Ví dụ:

 • Anh ấy đã quên mang đồng hồ của mình, vì vậy anh ta đến muộn. (He forgot his watch, since he arrived late.)

Lưu ý rằng “since” cũng có thể được sử dụng để chỉ một khoảng thời gian liên tục kể từ một thời điểm cụ thể trong quá khứ, nhưng khi sử dụng nó theo cách này, nó phải được theo sau bởi một mệnh đề đầy đủ.

Ví dụ:

 • Tôi đã sống ở Mỹ kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học. (I have been living in the US since I graduated from college.)

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ “since”:

 1. Ví dụ về “since” được sử dụng như một giới từ:
  • Tôi đã không gặp cô ấy kể từ ngày hôm đó. (I haven’t seen her since that day.)
  • Anh ta đã đổi thái độ kể từ khi nhận được lời khuyên của tôi. (He has changed his attitude since he received my advice.)
 2. Ví dụ về “since” được sử dụng như một liên từ:
  • Tôi đã không uống cà phê kể từ khi bắt đầu chế độ ăn kiêng của mình. (I haven’t had coffee since I started my diet.)
  • Tôi đã học tiếng Anh liên tục kể từ khi tốt nghiệp đại học. (I have been studying English continuously since I graduated from college.)
 3. Ví dụ về “since” được sử dụng để chỉ một khoảng thời gian liên tục:
  • Tôi đã sống ở Mỹ kể từ năm 2010. (I have been living in the US since 2010.)
  • Tôi đã không trở lại nhà kể từ khi bắt đầu đi du lịch. (I haven’t gone back home since I started traveling.)
Xem thêm:   I'm going to go và I'm going

Leave a Reply