Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 2

About your address and native

Về địa chỉ và quê quán của bạn – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm

Xem lời thoại

+ Recording 3
A: What’s your address?
Địa chỉ của anh là gì?
B : My address is 88 Newton road
Địa chỉ của tôi là 88 đường Newton
A: Where is your domicile place?
Nơi cư trú của anh ở đâu?
B: My domicile place is Bristol
Nơi cư trú của tôi là ở Bristol
A: Are you a local resident?
Có phải anh là cư dân địa phương không?
B: Yes, I am. I have been living in Bristol since I graduated from university
Vâng, đúng vậy. Tôi sống ở Bristol từ khi tôi tốt nghiệp đại học
A: Give me your telephone number, please?
Xin cho tôi số điện thoại của anh?
B: My telephone number is 8818858
Số điện thoại của tôi là 8818858

+ Recording 4
1/ Why do you want to work for our company?
Tại sao anh lại muốn làm việc cho công ty của chúng tôi?
A: I have heard and read about your company’s unique marketing and customes relation activities. I am very marketing-driven and feel that I can contribute to your company by bringing my skills to your marketing team
Tôi đã nghe và nghiên cứu kĩ về các hoạt động tiếp thị độc đáo và các hoạt động quan hệ với khách hàng của công ty các ông. Tôi rất thích chào hàng và cảm thấy là tôi có thể đóng góp cho công ty của các ông bằng cách cống hiến các kỹ năng làm việc của mình cho độ tiếp thị của công ty các ông.
B: Your company is very well- known in this field. I am especially impressed by the way your company expanded all over the world. Your service is very famous, your customers are more than satisfied, and yet you continue to strive to improve . I have always wanted to identified with excellent company like yours
Công ty các ông rất nổi tiếng trong lĩnh vực này. Tôi đặc biệt ấn tượng khi công ty các ông mở rộng trê khắp thế giới. Cung cách phục vụ của các ông rất nổi tiếng, khách hàng của các ông rất hài lòng nhưng các ông vẫn tiếp tục cố gắng cải tiến. Tôi luôn luôn nhận biết được sở trường của mình, và vì vậy tôi muốn được làm việc cho 1 công ty xuất sắc như công ty các ông
2/ Why did you leave your last job?
Tại sao anh thôi việc trước đây?
A: My current job is rather routine, and I have been seeking an opportunity where I can utilize my skills in a proactive environment
Công việc hiện tại của tôi khá đều đều, và tôi đang tìm 1 cơ hội có thể sử dụng kĩ năng của mình trong môi trường tích cực hơn
B: I left my last job because there was no any more opportunity for advancement. I worked there for over five years and had advanced as far as I was going to go. My supervisor actually told me that due to the small size of our business I would be unable to advance futher. I was sorry to leave, but I want to start a job where I could grow further
Tôi thôi việc trước đây vì không còn cơ hội nào thăng tiến. Tôi đã làm việc ở đó trên 5 năm và đã lên đến chức vụ như hiện nay. Thật ra người quản lý của tôi nói với tôi rằng do phạm vi hoạt động kinh doanh của chúng tôi nhỏ, nên tôi sẽ không thể tiến cao hơn nữa. Tôi rất tiếc phải nghỉ việc, tôi muốn tìm 1 công việc mà tôi có thể phát triển hơn nữa
3/ How much do you know about our company?
Anh biết bao nhiêu về công ty của chúng tôi?
A: I know quite a bit about company. I know that you were founded in San Francisco in the 19th century. I know that you grew across the United States during 19th and into the 20th century. Your global expansion started after World War II, and you are the premier company in your industry
Tôi biết khá nhiều về công ty ông. Tôi biết công ty ông đã được thành lập ở San Francisco vào thế kỉ 19 . Tôi biết rằng công ty ông đã phát triển khắp nước mỹ suốt thế kỉ 19 đến thể kỉ 20. Sự phát triển kinh doanh toàn cầu của công ty ông bắt đầu sau thế chiến thứ 2, và công ty ông là công ty đứng đầu trong ngành kinh doanh này

 

Xem thêm:   Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 1
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x