Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 3

About your educational background

Về trình độ học vấn của mình – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm

 

+ Recording 3
A: Which university did you graduate from?
Anh tốt nghiệp đại học nào?
B: Birmingham University. I have learned Economics there for 4 years
Đại học Birmingham. Tôi đã học kinh tế ở đó trong 4 năm.
A: What department did you study in?
Anh đã học ở khoa gì?
B: I was in Department of Physics
Tôi học ở khoa Vật lý
A: Did you get a good record in maths at school?
Anh có thành tích tốt về môn toán ở trường không?
B: Yes, I got full marks in maths
Có, tôi được điểm tối đa môn toán
A: What degree have you received?
Anh đã nhận bằng cấp gì?
B: I have a B.S degree
Tôi có bằng cử nhân khoa học
A: When and where did you received your MBA degree?
Anh đã nhận bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh ở đâu và khi nào?
B: I received my MBA degree from Buckingham University in 1990
Tôi đã nhận bằng thạc sỹ kinh doanh ở trường đại học Buckingham vào năm 1990
A: How are you getting on with your studies?
Hiện việc học của anh như thế nào?
B: I’m doing well at school
Tôi đang học rất tốt
+ Recording 4
1/Describe your best teacher
Hãy miêu tả thầy/ cô giáo tốt nhất của anh
A: A high school teacher was my best teacher because he listened to the opinions of the students and knew about their interests. He also had a good understanding of the strengths of each individual. He provided me with his advice, which I valued
Một thầy giáo trung học là giáo viên tốt nhất của tôi vì thầy lắng nghe ý kiến của học viên và biết được sở thích của họ. Thầy cũng hiểu rõ từng ưu điểm của học sinh. Thầy đã khuyên bảo tôi và tôi rất trân trọng điều đó
B: My best teacher may have been Professor Smith. He was expert on the Austro – Hungarian Empire. It has been many years since I took his history class, but I can still remember his lectures today. Like my first history teacher, Mr. Jim, he made history come alive. Not only that, but he threw parties every Friday night at his house and all of his students were welcome!
Người thầy tốt nhất của tôi có lẽ là giáo sư Smith. Thầy là 1 chuyên gia về Đế chế Áo – Hung. Đã nhiều năm rồi kể từ khi tôi học giờ Sử của thầy, nhưng hôm nay tôi vẫn còn nhớ những bài giảng của thầy. Giống như thầy giáo dạy sử đầu tiên của tôi, thầy Jim, thầy đã làm sống lại lịch sử. Không chỉ thế, thầy còn tổ chức tiệc vào mỗi tối thứ 6 tại nhà thầy và tất cả học sinh của thầy đều được đón tiếp
2/ What was your most significant accomplishment in college?
Thành tích có ý nghĩa nhất đối với anh ở trường đại học là gì?
A: I majored in marketing and wrote a comprehensive monograph on marketing strategies, which was adopted in the retail industry. I actually worked apart – time in the industry to study, plan, and conduct marketing activities
Tôi học chuyên ngành tiếp thị và đã viết 1 chuyển khảo tổng hợp về các chiến lược tiếp thị được ứng dụng trong ngành kinh doanh bán lẻ. Thật là tôi đã làm bán thời gian trong ngành này để nghiên cứu, lên kế hoạch và tiến hành các hoạt động tiếp thị.
B: That is a difficult question. I am proud of many of my accomplishment in college. I made the Dean’s list incollege, studied abroad, and supported myself through school. I think, though, that I am the proudest of actually having graduated. I remember one of the speeches I heard of orientation. The professor speaking said those who look on the right and then on the left would not graduate. I graduated, and that may have been the most significant accomplishment of all
Đó là 1 câu hỏi khó. Tôi tự hào về nhiều thành tích của tôi ở trường đại học. Tôi có tên trong danh sách những sinh viên xuất sắc lúc học đại học, đã đi du học và hoàn toàn tự túc torng thời gian học. Tuy vậy, tôi nghĩ tôi rất hãnh diện là đã thật sự tốt nghiệp. Tôi còn nhớ 1 trong những bài phát biểu định hướng cho học sinh mà tôi đã nghe được. Giao sư phát biểu rằng những người không kiên định sẽ không thể tốt nghiệp. Tôi đã tốt nghiệp và có lẽ đó là thành tích có ý nghĩa nhất
3/ What are your hobbies or interests?
Thú tiêu khiển/ sở thích của anh là gì?
A: I am fond of reading Chinese newspapers and magazines to brush up my Chinese. I also like to exercise, such as playing cricket and football, to keep fit
Tôi thích đọc báo và tạp chí tiếng Hoa để ôn lại tiếng Hoa của mình. Tôi cũng thích vận động như chơi cricket và bóng đá để giữ sức khỏe
B: I have a wide variety of hobbies and interests. I like games and all kinds of games from chess to shoji. I am also an avid sportsperson. I ski, skate, swim, and run. I am learning to surf now. In addition, I like to read and watch movies. I think it is very important for people to work hard, but it is also important to be interested in things outside of work
Tôi có rất nhiều thú tiêu khiển và sở thích. Tôi thích các trò chơi và tôi chơi đủ các loại trò chơi từ đánh cờ đến cờ tướng của Nhật. Tôi cũng là người rất có tinh thần thể thao. Tôi trượt tuyết, trượt băng, bơi lội và chạy. Hiện giờ tôi đang học lướt sóng. Ngoài ra tôi cũng thích đọc sách và xem phim. Tôi nghĩ con người ta làm việc chăm chỉ là rất quan trọng, nhưng yêu thích những thứ ngoài công việc cũng rất quan trọng.

Xem thêm:   Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 4

Leave a Reply