Phân biệt LIKE và AS

Lướt qua một số diễn đàn hỏi đáp, có rất nhiều bạn còn chưa rõ cách dùng của “Like” và ” as“. Do vậy, bài viết này HoctiengAnh.info sưu tầm và post lại để giúp các bạn rõ về trường hợp dùng của hai từ này

like-vs-as

Trong Tiếng Anh, “Like” và “as” là hai từ cùng được dùng để nói về những sự vật, sự việc có nét tương đồng hay giống nhau. Tuy nhiên vẫn có những sự khác biệt căn bản giữa hai từ này.

1. “Like” đứng trước danh từ hoặc đại từ
Ví dụ:
· I’m like my brother.
(Tôi giống anh trai tôi).
· Like my brother, I have brown eyes.
(Mắt tôi màu nâu giống như anh trai tôi).

2. “As” đứng trước một chủ ngữ và một động từ
Ví dụ:
· He’s a good student, as her sister was before her.
(Anh ấy là một học sinh giỏi giống như chị gái cô ấy trước đây).

Tuy nhiên, trong khi nói Tiếng Anh, “like” thường được sử dụng thay cho “as”.
Ví dụ:
· He’s a good student, like her sister was before him.
(Anh ấy là một học sinh giỏi giống như chị gái anh ấy trước đây).

3. “As” còn đi kèm với giới từ
Ví dụ:
· As in the 1960′s, the population explosion will cause some problems.
(Cũng như những năm 60 của thế kỷ 20, việc bùng nổ dân số sẽ gây ra một số vấn đề rắc rối).

Xem thêm:   Cách dùng as such và such as

4. Chúng ta có thể dùng “as” để diễn đạt trong một số trường hợp cụ thể, ví dụ như: “as you know” (như anh biết), “as you requested” (như ngài đã yêu cầu), “as we agreed” (như chúng tôi đã thống nhất).

5. Chúng ta cũng dùng cấu trúc “as…..as” để diễn tả sự so sánh
Ví dụ:
· She’s as clever as his brother.
(Cô ấy thông minh như anh trai cô ấy)

Xem thêm bài bằng Tiếng Anh:

LIKE

The structure of the sentence is usually: VERB + LIKE + NOUN / PRONOUN.

  • He speaks like a native speaker.
  • She looks like a supermodel.

AS

The structure of the sentence is usually: AS + SUBJECT + VERB.

  • Nobody sings as she does.
  • They went to the party as they were.

It is very common in American English to use LIKE instead of AS. However, it is generally considered informal to use it in this way.

  • We play football like champions do.

Another use of AS is to say what the role/function of a person/thing is.

  • He started work as a carpenter.
  • She used the tapestry as a decoration in her living room.

LIKE vs. AS

Be careful, in similar sentences that use LIKE and AS, the meanings of each sentence are very different. For example:

  • As your boss, I must warn you to be careful. (I am your boss.)
  • Like your boss, I must warn you to be careful. (I am not your boss, but he/she and I have similar attitudes.)
Vui lòng Làm bài tập : LIKE vs As

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết trong chuyên mục Cách dùng Tiếng Anh

Xem thêm:   Sự khác nhau giữa Big và Large
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x