“Loud enough to wake the dead” nghĩa là gì?

Loud enough to wake the dead” là một thành ngữ tiếng Anh để miêu tả âm thanh rất ồn ào, vang dội đến mức có thể đánh thức cả người đã chết. Thông thường, thành ngữ này được sử dụng để miêu tả âm thanh quá lớn và khó chịu, gây ra sự bất tiện hoặc phiền phức cho người khác

Loud enough to wake the dead
Loud enough to wake the dead

Xem thêm: “Make my hair stand on end” nghĩa là gì?

Dưới đây là 10 ví dụ sử dụng cụm từ “Loud enough to wake the dead

  1. That concert was so loud it was loud enough to wake the dead. (Buổi hòa nhạc đó ồn ào đến mức đánh thức được người chết.)
  2. Please turn down the TV, it’s loud enough to wake the dead. (Làm ơn hạ âm lượng TV xuống, nó ồn ào đến mức đánh thức được người chết.)
  3. The thunder was so loud it was loud enough to wake the dead. (Cơn giông lớn đến nỗi ồn ào đến mức đánh thức được người chết.)
  4. The car alarm was so loud it was loud enough to wake the dead. (Còi báo động ô tô ồn ào đến mức đánh thức được người chết.)
  5. I can’t sleep with that snoring, it’s loud enough to wake the dead. (Tôi không thể ngủ với tiếng ngáy đó, nó ồn ào đến mức đánh thức được người chết.)
  6. The construction work outside is loud enough to wake the dead. (Công trình xây dựng bên ngoài ồn ào đến mức đánh thức được người chết.)
  7. The fire alarm was so loud it was loud enough to wake the dead. (Còi báo cháy ồn ào đến mức đánh thức được người chết.)
  8. The fireworks were so loud they were loud enough to wake the dead. (Pháo hoa ồn ào đến mức đánh thức được người chết.)
  9. My neighbor’s party was so loud it was loud enough to wake the dead. (Bữa tiệc của hàng xóm tôi ồn ào đến mức đánh thức được người chết.)
  10. The DJ turned up the music so loud it was loud enough to wake the dead. (DJ tăng âm lượng nhạc lên đến mức ồn ào đến mức đánh thức được người chết.)

Leave a Reply