“Make my hair stand on end” nghĩa là gì?

Make my hair stand on end” là một thành ngữ, có nghĩa là gây ra sự sợ hãi hoặc kinh hoàng cho ai đó. Thường được sử dụng để mô tả một trải nghiệm kinh dị hoặc đáng sợ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng và không an toàn. Cụm từ này có thể ám chỉ cảm giác sợ hãi, lo lắng hoặc bất ngờ đến mức khiến cho lông tóc của người đó đứng dựng lên, tương tự như một con vật đối mặt với nguy hiểm và sẵn sàng chiến đấu.

Make my hair stand on end
Make my hair stand on end

Xem thêm: “In the crosshairs” nghĩa là gì?

Dưới đây là 10 ví dụ với cụm từ “Make my hair stand on end

  1. Watching horror movies always make my hair stand on end. (Xem phim kinh dị luôn khiến tóc tôi đứng dựng.)
  2. Hearing strange noises at night always make my hair stand on end. (Nghe thấy tiếng ồn lạ vào ban đêm luôn khiến tóc tôi đứng dựng.)
  3. The sight of a venomous snake slithering across the road made my hair stand on end. (Cảnh con rắn độc bò qua đường khiến tóc tôi đứng dựng.)
  4. When I realized that I was being followed in the dark, the feeling of fear made my hair stand on end. (Khi tôi nhận ra rằng tôi đang bị theo dõi trong bóng tối, cảm giác sợ hãi làm tóc tôi đứng dựng.)
  5. Reading scary stories always make my hair stand on end. (Đọc những câu chuyện đáng sợ luôn khiến tóc tôi đứng dựng.)
  6. The eerie silence of the abandoned building made my hair stand on end. (Sự im lặng đáng sợ của tòa nhà bỏ hoang khiến tóc tôi đứng dựng.)
  7. The sudden appearance of a ghostly figure in the mirror made my hair stand on end. (Sự xuất hiện bất ngờ của một hình ảnh ma trong gương khiến tóc tôi đứng dựng.)
  8. Hearing a bloodcurdling scream from the woods made my hair stand on end. (Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong rừng khiến tóc tôi đứng dựng.)
  9. Walking alone in the dark alley made my hair stand on end. (Đi bộ một mình trong ngõ tối khiến tóc tôi đứng dựng.)
  10. Watching a thriller movie with a surprise ending made my hair stand on end. (Xem một bộ phim ly kỳ với kết thúc bất ngờ khiến tóc tôi đứng dựng.)