“Eeny, meeny, miny, moe” nghĩa là gì?

Eeny, meeny, miny, moe” là một câu thần chú đơn giản thường được sử dụng trong trò chơi lựa chọn ngẫu nhiên. Câu thần chú này được sử dụng để lựa chọn một người hoặc một vật nào đó một cách ngẫu nhiên và công bằng.

Eeny meeny miny moe nghia la gi

Xem thêm:   "Cooler heads will prevail" nghĩa là gì?

Trong trò chơi, người chơi sẽ hát câu thần chú và dùng bàn tay hoặc một đồ vật như một chiếc búa nhỏ để đánh vào tay đối phương hoặc đối với các trò chơi khác, đánh vào các vật phẩm được đặt trên một bàn hoặc mặt đất. Khi câu thần chú kết thúc, vật phẩm được bàn giao cho người mà đầu của câu thần chú kết thúc.

Tuy nhiên, cách sử dụng câu thần chú “Eeny, meeny, miny, moe” đã bị chỉ trích và coi là phân biệt chủng tộc vì từ “miny” trong câu thần chú này đã được thay thế bởi từ “tiger” (con hổ) do từ “miny” có âm thanh giống với từ “nigger” (một từ lăng mạ và phân biệt chủng tộc). Câu thần chú được sử dụng thay thế với từ “tiger” hoặc các câu thần chú khác để tránh việc sử dụng từ phân biệt chủng tộc.

Ví dụ về cách sử dụng cụm từ “Eeny, meeny, miny, moe”:

When trying to decide which restaurant to go to, my friends and I played “Eeny, meeny, miny, moe” to pick one. We each held out our closed fists and chanted the rhyme, and on the final word, we each opened a finger until only one was left standing. The person whose finger was left standing got to choose the restaurant for the night.

Khi cố gắng quyết định đi đến nhà hàng nào, tôi và những người bạn của tôi đã chơi trò “Eeny, meeny, miny, moe” để chọn một nhà hàng. Chúng tôi mỗi người giơ một nắm tay đóng kín và hát câu thần chú, và trên từ cuối cùng, chúng tôi mỗi người mở một ngón tay cho đến khi chỉ còn lại một ngón tay. Người có ngón tay còn lại sẽ được chọn nhà hàng cho đêm nay.

Leave a Reply