[Ebook]:Học nhanh 3 cấp độ ngữ pháp Tiếng Anh

Học nhanh 3 cấp độ ngữ pháp Tiếng Anh là cuốn tài liệu của tác giả Lê Văn Sự ( Giảng viên Tiếng Anh, Đại học Dân lập Lạc Hồng), xuất bản năm 2008 Sách được convert sang định dạng PDF, độ dài 448 trang.

học nhanh 3 cấp độ ngữ pháp Tiếng Anh

Tham khảo:

Học nhanh 3 cấp độ ngữ pháp Tiếng Anh( Graded English Grammar) gồm:

  • 3 cấp độ sơ trung cấp
  • Mỗi cấp đọ gồm 20 bàix3=60 bài
  • Mỗi bài có 2 phần: Lý thuyết+ Thực hành
  • Hoàn tất 3 cấp độ trong vòng 5 tháng

Đặc điểm:

  • Phối hợp nhiều trọng tâm ngữ pháp trong 1 bài, giúp tạo câu hoàn chỉnh ngay từ đầu.
  • Giải thích cô đọng, gắn gọn, dễ hiểu
  • Bài tập dồi dào, phong phú
  • Có đáp án cho mọi bài tập

Download tài liệu tại đây