[Ebook]: Giáo trình Tiếng Anh du lịch

Giáo trình Tiếng Anh du lịch ( English for Tourism) là cuốn tài liệu của tác giả Nguyễn Hồng Chí. Đây là cuốn tài liệu rất hữu ích dành cho chuyên ngành du lịch, các hướng dẫn viên tour hoặc trang bị Tiếng Anh giao tiếp chủ đề du lịch.
Nội dung cuốn sách English for Tourism sẽ giúp chúng tự tin hơn khi đi du lịch. Tự tin giao tiếp Tiếng Anh khi đặt phòng, đặt khách sạn, giao tiếp với nhân viên lễ tân khách sạn, hướng dẫn viên dịch vụ du lịch.

Tiếng anh du lịch
English For Tourism

Xem thêm:

Mục lục:
Unit 1 Tourist Information
Unit 2 Tour Itineraries
Unit 3 Tour Booking
Unit 4 Tour Commentaries
Unit 5 Restaurants and Their Services
Unit 6 Taking Customers’ Orders
Unit 7 Explaining Dishes
Unit 8 During the meal
Unit 9 HOTEL RESERVATIONS
Unit 10 HOTEL CHECK-IN
Unit 11 HOTEL CHECKOUT
Unit 12 Handling Complaints

Download tài liệu tại đây