[Ebook]: Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng

Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng là cuốn sách của tác giả James Cumming. Sách được dịch giả Đỗ Hữu Thành dịch, hiệu đính Hoàng Anh Dũng
Sách được dịch từ cuốn ” English for Science and Technology – Architecture and Building Construction
Sách định dạng PDF, 238 trang được xuất bản bởi Nhà xuất bản Xây dựng.

Tiếng anh kiến trúc và xây dựng
Tiếng anh kiến trúc và xây dựng

Tham khảo:

Cuốn sách “Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng” là cuốn tài liệu bổ ích, giúp cho chúng ta luyện tập các kỹ năng diễn đạt (nói), dịch, viết những vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng công trình, nhà cửa. Cuối mỗi bài có phần luyện nghe, sách gồm 12 bài cơ bản, ngoài ra còn có một số bài củng cố nâng cao trình bày các nội dung thông dụng thường gặp nhất trong kiến trúc và xây dựng.
Cuốn sách có thể làm tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên các trường chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, cho các công nhân, kĩ sư hiện đang công tác trong các ngành xây dựng, không có điều kiện tập trung học theo lớp.
Mục lục:
Unit 1: Properties and shapes ( Tính chất và hình dạng)
Unit 2: Location (Vị trí)
Unit 3: Structure (Kết cấu)
Unit 4: Measurement 1( Đo đạc 1)
Unit 5: Process1. Function and Ability (Quá trình 1. Chức năng và khả năng)
Unit 6: Process 2. Actions in sequence (Quá trình 2. Công việc và thứ tự)
Unit B. Revision (Ôn tập)
Unit 7 Measurement 2. Quantity ( Đo đạc 2. Khối lượng)
Unit 8. Process 3. Cáue and Effect (Quy trình 3. Nguyên nhân và tác động)
Unit 9. Measurement 3. Proportion (Đo đạc 3. Tỷ lệ)
Unit 10. Measurement 4. Frequency, tendency, probability ( Đo đạc 4. Tần suất, xu thế, sác xuất)
Unit 11. Process 4. Method (Quá trình 4. Phương pháp)
Unit 12. Consoliation ( Củng cố, ôn tập)

Download tài liệu tại đây