[Ebook] Tiếng Anh triển lãm và hội nghị

Sách: Giao tiếp Tiếng Anh cho triển lãm và hội nghị (English for exhibitions & conventions)
Tiếng Anh là ngôn ngữ mang tính quốc tế, đã trở thành công cụ không thể thiếu trong hoạt động giao tiếp xác hội của nhân dân trên toàn thế giới, điều quan trọng trong khi vận dụng Tiếng Anh trong quá trình giao tiếp là nắm vững khẩu ngữ Tiếng Anh. Tuy nhiên, do sự khác biệt rất lớn giữa nền văn hoá Việt Nam-Phương Tây và bối cảnh xã hội, để nắm vững và vận dụng thông thạo khẩu ngữ Tiếng Anh đòi hỏi phải có sự tích luỹ lâu dài và huấn luyện chuyên môn, đồng thời thông qua những phương pháp hữu hiệu, như học tập qua giáo trình và sách tham khảo.
Cuốn sách này dành cho những người tham gia triển lãm hay hội nghị, các bài đều có nôi dung liên quan, theo thứ tự nhất định. Tuy nhiên, bạn có thể học riêng, tìm những phần mình cần học theo mục lục. Mỗi bài đều có hội thoại mẫu, chú thích, từ vựng giúp bạn học tập hiệu quả hơn.

Sách “English for exhibitions & conventions” gồm 152 trang, định dạng PDF

Tiếng anh triển lãm và hội nghị
Tiếng anh triển lãm và hội nghị

Xem thêm:

Mục lục:
Bài 1: Lời mời
Bài 2: Sắp xếp chuyến đi
Bài 3: Chuẩn bị một cuộc trưng bày lôi cuốn
Bài 4: Tham dự cuộc triển lãm
Bài 5: Nhận khách hàng
Bài 6: Giới thiệu sản phẩm
Bài 7: Quan hệ nghiệp vụ
Bài 8: Đàm phán giao dịch
Bài 9: Việc kinh doanh giao tiếp
Bài 10: Phân tích hiệu quả của cuộc triển lãm
Phụ lục 1: Danh sách các nước
Phụ lục 2: Mẫu hợp đồng
Phụ lục 3: Động từ bất quy tắc

Download tài liệu tại đây

Leave a Reply