Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành khoa học máy tính

Nhằm phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin và kỹ thuật máy tính, chúng tôi đã cẩn thận biên soạn và xuất bản quyển sách “Giáo trình tiếng Anh cho Khoa học Máy tính”. Quyển sách này bao gồm chín chương, trình bày những khái niệm cơ bản về khoa học máy tính như máy tính, thiết kế và lập trình, nhập xuất dữ liệu đơn giản, kiểm soát và vấn đề lập trình, hàm và thủ tục con, mảng và chuỗi, tập tin dữ liệu, lập trình hướng đối tượng và cấu trúc dữ liệu.

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành khoa học máy tính

  • Tác giả : Châu Văn Trung
  • Định dạng: PDF
  • Kích thước : 12.15 MB
  • Số trang : 629

Mỗi chương trong sách được tổ chức một cách cụ thể, bắt đầu với mục đích và yêu cầu, trình bày nội dung bài học bằng tiếng Anh, kèm theo chú thích từ vựng và hướng dẫn dịch sang tiếng Việt để giúp người đọc hiểu rõ hơn. Cuối mỗi chương là những bài tập có đáp án, bài tập bổ sung và đáp án.

Nội dung phong phú và bố cục sách chặt chẽ, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận với những khái niệm cơ bản của khoa học máy tính. Giáo trình này cũng mang tính chất giáo dục cao, hỗ trợ giáo viên và sinh viên trong quá trình tiếp cận với những vấn đề quan trọng của chuyên ngành.

Chúng tôi hy vọng rằng giáo trình này sẽ hữu ích đối với cả giáo viên và sinh viên, giúp họ nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học máy tính.

Xem thêm:   Tiếng Anh 8 Friends Plus - Student Book

Link download tài liệu