Wait và Await

Tôi muốn biết sự khác nhau giữa “wait” và “await”. Khi nào thì tôi nên dùng “wait” và “await”. Có hai sự khác nhau giữa wait và await. Khác nhau đầu tiên là về cấu trúc ngữ pháp đi với hai động từ này

Động từ “await” phải có một tân ngữ đi kèm, chẳng hạn “I am awaiting your answer” – tôi đang chờ đợi câu trả lời của anh/chị, và tân ngữ của “await” thường là một vật gì đó, không phải là người, và thường là trừu tượng. Vì thế bạn không thể nói là “John is awaiting me.”

Động từ “wait” có thể đi với những cấu trúc câu khác nhau. Trước hết bạn có thể đơn giản dùng động từ “wait” một mình như trong câu sau: ‘We have been waiting and waiting and waiting and nobody has come to talk to us.’ – Chúng tôi đợi và đợi và đợi mãi mà chẳng có ai tới nói chuyện với chúng tôi cả.

Wait-vs-Await

Một cấu trúc khác cũng rất phổ biến đó là có thể dùng ‘wait’ với một động từ khác – chẳng hạn , ‘I waited in line to go into the theatre.‘ – Tôi xếp hàng đợi để đi vào nhà hát.

Thường thì với ‘wait’, bạn nói tới thời gian mà bạn phải chờ đợi – chẳng hạn , ‘I have been waiting here for at least half an hour.’ – Tôi đã chờ ở đây ít nhất là một tiếng rồi.

Xem thêm:   Những Cách Khác Nhau Để Nói "I Love You" Trong Tiếng Anh

Cuối cùng thì người nói thường nhắc tới điều gì hay người nào mà họ chờ, – vì thế, nếu một người bạn đến rất muộn, bạn có thể nói, ‘I have been waiting for you for two hours!’ – Tôi đã phải chờ bạn tới hai tiếng đồng hồ.

Một sự khác nhau nữa giữa hai động từ , ‘wait’ và ‘await’, đó là mức độ trịnh trọng hay thân mật của câu nói.

Await‘ nghe trịnh trọng hơn là ‘wait‘ – “Await” thường được dùng trong các thư từ chính thức chẳng hạn.

Nếu bạn muốn biết một bí quyết về cách dùng hai từ này, tôi gợi ý là bạn nên dùng ‘wait for’; còn chỉ dùng ‘await’ trong những trường hợp khi bạn biết chắc chắn là vẫn thường nghe thấy từ này được những người giỏi tiếng Anh dùng từ đó và trong những trường hợp có văn phong khá trịnh trọng.

Xem thêm chuyên mục: Cách dùng Tiếng Anh

Leave a Reply