Sự khác nhau giữa “if” và “whether”

 If và whether là hai từ bạn thường gặp trong các câu điều kiện, vậy if và whether khác nhau ở những điểm gì. Bài viết này các bạn sẽ cùng HocTiengAnh.info tìm hiểu 10 điểm khác nhau giữa IF  và WHETHER nhé:

if-whether

1. Dẫn câu phụ chủ ngữ không dùng if
Example: Whether we go there is not decided.
Việc chúng tôi có đi đến đó hay không vẫn chưa được quyết định.

2. Dẫn câu phụ bổ ngữ (biểu ngữ) không dùng if
Example: The question is whether we can get there on time.
Câu hỏi được đặt ra là liệu chúng tôi có đến nơi kịp giờ không.

3. Dẫn câu phụ đồng vị không dùng if

Example: He asked me the question whether the work was worth doing.

Anh ấy hỏi tôi việc đó có đáng để làm không.

4. Dẫn câu phụ tân ngữ sau giới từ không dùng if

Example:I’m thinking about whether we’ll have a meeting.

Tôi đang nghĩ đến việc chúng ta có nên gặp gỡ không.

5. Trực tiếp dùng với “or not” không dùng if

Example:I don’t know whether or not you will go.

Tôi không biết liệu cậu có đi không.

6. Câu phụ tân ngữ đặt ở đầu câu không dùngif

Example:Whether you have met George before, I can’t remember.

Tôi không thể nhớ là cậu đã gặp George trước đây chưa nữa.

7. Sau “discuss” không dùng if

Example:We’re discussing whether we’ll go on a picnic.

Xem thêm:   See, look, và watch

Chúng tôi đang bàn coi có nên đi dã ngoại không.

8. Nếu dùng if dễ dẫn đến hiểu sai thành “nếu”thì không dùngif

Example:Please let me know whether you are busy.

Vui lòng báo với tôi nếu anh bận nhé.

9. Trước động từ nguyên dạng dùng whether không dùng if

Example:He doesn’t know whether to go or not.

Anh ấy không biết nên đi hay không.

10. Câu phụ tân ngữ ở dạng phủ định không dùng whether

Example:She asked me if Tom didn’t come.

Cô ấy hỏi tôi có phải là Tom đã không đến không.

* Chú ý: Sau một số động từ như “wonder, not sure…” vẫn có thể dùng whether dẫn ra mệnh đề phụ ở dạng phủ định.

Example:I wonder if [whether] he isn’t mistaken.

Tôi tự hỏi không biết anh ấy có mắc lỗi không nữa.

Và bây giờ, các bạn  làm bài tập điền từ IF or WHETHER nhé

muitenFill the gaps with  IF or WHETHER in the sentences below:

1- This exercise can be tricky  you haven’t read your lesson before.
2- Because you will have to choose  to use “if” or “whether”.
3-  you could decide, would you rather go playing outside or do this exercise?
4- you want it or not, you will have to do it before going to play in the garden.
5- But  you get a 100% score, I guess you can ask for to some sweets to your Mom !
6- I give you a trick :  you have the choice between two possibilities then go for ““.
7- Look in the garden and tell me  the weather is good.
8-  you don’t see any puddles then take your ball with you go out and play!

Xem thêm:   Cách dùng Made of và Made from

 Xem đáp án bài tập ( like để hiển thị đáp án nhé)

1.if

2.whether
3.if
4.Whether
5.if
6.if…whether
7.whether
8.if

Leave a Reply