Crazy English 400 Serials: Lesson 14

Lesson 14
1. I’d like to pay my bill, please Tôi muốn thanh toán hóa đơn của tôi
2. How would you like to pay? Bạn muốn thanh toán như thế nào ?
3. I’ll pay in cash Tôi muốn trả bằng tiền mặt
4. Shall we go for a drink? Chúng ta đi uống gì đó nhé
5. Let’s eat out tonight Tối nay đi ăn hàng đi
6. What can I get you? Tôi có thể lấy cho bạn cái gì ?
7. Could we see a menu, please? Cho tôi xem cái menu
8. Do you have any hot food? ở đây có đồ ăn nóng không ?
9. Eat in or take-away? ăn ở đây hay mang về ?
10. Do you have internet access here? ở đây có truy cập internet khong ?
11. Was everything alright? Mọi việc ổn cả chứ ?
12. Could I try this on? Tôi có thể thử cái này không ( thử quần áo hay giầy dép gì đó)
13. Do you want to try it on? Anh chị có muốn thử không ?
14. What size are you? Cỡ của bạn bao nhiêu ?
15. What size do you take? Bạn lấy cỡ bao nhiêu ?
16. I take a size 10 Tôi lấy cỡ 10
17. Where’s the fitting room? Phòng thử đồ ở đâu
18. Is that a good fit? Nó có vừa không ?
19. It’s a little too small Nó hơi chật
20. It’s just right Nó vừa khít

Xem thêm:   Crazy English 400 Serials: Lesson 18
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x