Crazy English

Luyện nghe tiếng Anh qua hội thoại Crazy English với 400 câu tình huống hội thoại Tiếng Anh thông dụng nhất

Crazy English 400 Serials: Lesson 10

  Lesson 10 1. It’s below freezing Trời lạnh vô cùng 2. What’s the forecast? Dự báo thời tiết thế nào ? 3. It’s forecast to rain Dự báo trời sẽ mưa 4. It looks like rain Trông như trời sắp mưa 5. Would anyone like a tea or coffee? …

Read More »

Crazy English 400 Serials: Lesson 9

Lesson 9 1. What time shall we meet? Mấy giờ chúng ta gặp nhau ? 2. Let’s meet at 8 o’clock Chúng ta gặp nhau lúc 8 giờ nhé 3. Where would you like to meet? Bạn muốn gặp nhau ở đâu ? 4. I’ll see you at the cinema …

Read More »

Crazy English 400 Serials: Lesson 8

  Lesson 8 1. You’ve got a great smile Bạn có nụ cười rất đẹp 2. Thanks for the compliment! Cảm ơn vì lời khen 3. What do you think of this place? Bạn thấy chỗ này thế nào ? 4. Shall we go somewhere else? Chúng ta đi chỗ …

Read More »

Crazy English 400 Serials: Lesson 6

Lesson 6 1. I’m studying economics Tôi học kinh tế 2. Where do you study ? Bạn học ở đâu ? 3. Which university are you at ? Bạn học trường đại học nào ? 4. I’m at liverpool university Tôi học đại học liverpool 5. Which year are you …

Read More »

Crazy English 400 Serials: Lesson 5

Lesson 5 1. I stay at home and look after the children Tôi ở nhà trông con 2. I’m a housewife Tôi là nội trợ 3. I’ve got a part – time job Tôi làm việc bán thời gian 4. I’m unemployed Tôi đang thất nghiệp 5. I’m looking for …

Read More »

Crazy English 400 Serials: Lesson 4

  Lesson 4 1. What do you like doing in your spare time? Bạn thích làm gì khi có thời gian rãnh rỗi ? 2. I like listening to music Tôi thích nghe nhạc 3. I love going out Tôi thích đi chơi 4. I enjoy travelling Tôi thích đi …

Read More »

Crazy English 400 Serials: Lesson 2

Lesson 2 1. I’m on holiday Tôi đi nghỉ 2. I’m on business Tôi đi công tác 3. Why did you come to the UK? Tại sao bạn lại đến nước Anh? 4. I came here to work Tôi đến đây làm việc 5. I came here to study Tôi …

Read More »

Crazy English 400 Serials: Lesson 1

  Lesson 1 1. How’s it going? Tình hình thế nào? 2. How are you doing? Tình hình thế nào? 3. How’s life? Tình hình thế nào? 4. How are things? Tình hình thế nào? 5. What are you up to? Bạn đang làm gì đấy? 6. What have you …

Read More »