Crazy English 400 Serials: Lesson 18

Lesson 18
1. Are you afraid? Bạn có sợ không ?
2. Are you waiting for someone? Bạn đang chờ ai đó hả ?
3. Are you working tomorrow ? Ngày bạn bạn có đi làm không ?
4. At what time did it happen? Việc đó xảy ra lúc mấy giờ ?
5. What are you thinking about? Bạn đang nghĩ gì
6. What did you do last night? Tối qua bạn đã làm gì ?
7. What does he do for work? Anh ấy làm nghề gì ?
8. What time did you get up? Bạn thức dậy lúc mấy giờ ?
9. What time does it start? Mấy giờ nó bắt đầu ?
10. When will he be back? Khi nào anh ấy quay lại ?
11. I’ll send you a text? Tôi sẽ nhắn tin cho bạn ?
12. Could I borrow your phone, please? Có thể cho tôi mựon điện thoại của bạn được k
13. I’d like a phonecard, please? Tôi muốn mua 1 thẻ điện thoại ?
14. Look forward to seeing you soon? Rất mong sớm gặp lại bạn ?
15. Where did you learn your English? Bạn đã học tiếng anh ở đâu ?
16.I taught myself Tôi tự học
17. How do you pronounce this word? Bạn phát âm từ này như thế nào ?
18. I’ don’t mind Tôi k phản đối đâu
19. Anything else? Còn gì nữa không ?
20. Why did you say that? Tại sao bạn lại nói thế ?

Xem thêm:   Crazy English 400 Serials: Lesson 16
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x