Knock yourself out nghĩa tiếng Anh là gì?

Knock yourself out” là một thành ngữ tiếng Anh được sử dụng để mời ai đó làm việc gì một cách tự do và không bị ràng buộc. Nghĩa đen của cụm từ này có thể hiểu là “đấm vào chính mình” nhưng nghĩa bóng là “làm điều gì bạn muốn” hoặc “thỏa mãn sở thích của bạn một cách tự do”. Cụm từ này thường được sử dụng để khích lệ hoặc cho phép ai đó làm điều họ muốn mà không cần lo lắng về sự hạn chế hoặc quyết định của người khác.

Knock yourself out nghĩa tiếng Anh là gì

Dưới đây là 10 ví dụ sử dụng cụm từ “Knock yourself out” cùng với nghĩa tiếng Việt:

  1. You can have as much ice cream as you want. Knock yourself out! (Bạn có thể ăn bao nhiêu kem cũng được. Thỏa mãn sở thích của bạn một cách tự do!)
  2. All the books in the library are available for you to borrow. Knock yourself out! (Tất cả sách trong thư viện đều có sẵn để bạn mượn. Lấy thoải mái!)
  3. The buffet is open, so go ahead and enjoy. Knock yourself out! (Bữa tiệc tự chọn đã mở cửa, vậy hãy thỏa sức thưởng thức!)
  4. The art supplies are there for you to use. Feel free to create anything you want. Knock yourself out! (Dụng cụ nghệ thuật đang ở đó để bạn sử dụng. Hãy tự do tạo ra bất cứ điều gì bạn muốn.)
  5. We have a wide selection of movies. Pick one and knock yourself out! (Chúng tôi có một loạt phim để lựa chọn. Chọn một bộ và thỏa mãn sở thích của bạn!)
  6. The garden is full of ripe fruits. Help yourself and knock yourself out! (Khu vườn đầy trái cây chín. Hãy tự thưởng thức và thỏa mãn sở thích của bạn!)
  7. The game room is open with all the games you can imagine. Knock yourself out! (Phòng chơi game đã mở cửa với tất cả những trò chơi bạn có thể tưởng tượng. Thỏa sức chơi!)
  8. The store has a sale, so buy whatever you like. Knock yourself out! (Cửa hàng đang giảm giá, vậy hãy mua bất cứ thứ gì bạn thích. Thỏa sức mua sắm!)
  9. The kitchen is fully stocked. Cook whatever you desire. Knock yourself out! (Nhà bếp được trang bị đầy đủ. Nấu bất cứ món gì bạn muốn. Thỏa mãn sở thích nấu nướng!)
  10. The music library has a vast collection. Listen to as many songs as you want. Knock yourself out! (Thư viện âm nhạc có một bộ sưu tập rộng lớn. Nghe bất kỳ bài hát nào bạn muốn. Thỏa mãn sở thích âm nhạc!)

Xem thêm:   610 bài nghe TOEIC Part 1 (full audio+ebook+đáp án)

Leave a Reply