I’m going to go và I’m going

Cách dùng cụm từ ‘going to’ khi nói đến hành động trong tương lai. Sẽ tự nhiên hơn khi nói I’m going to go snowboarding‘ hay nên dùng ‘I’m going snowboarding’?

I-am-going-to-go-vs-i-am-going

Trên thực tế, điều này phụ thuộc vào việc kế hoạch của bạn đã chắc chắn đến đâu.

Trong tiếng Anh, thì “present progressive” được dùng cho các kế hoạch, sự sắp xếp khá cụ thể và chắc chắn. Vì thế, nếu tôi nói “I am going to the doctor tomorrow,” có nghĩa là tôi đã có cái hẹn với bác sĩ, hoặc có nghĩa tôi chắc chắn mình sẽ đến bác sĩ.

Còn nếu tôi nói “I am going to go to the doctor tomorrow,” có nghĩa là tôi dự định sẽ đến, nhưng chưa chắc chắn lắm.

Như thế, tôi sẽ nói “I am flying to Hungary next month,” vì tôi đã mua vé rồi. Nhưng tôi sẽ nói “I am going to go to Italy for my summer holiday this year,” vì tôi chưa có kế hoạch cụ thể, và có thể còn thay đổi ý định.

Xem thêm:   Cách dùng as such và such as
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x