Học từ vựng Tiếng Anh

Học từ vựng tiếng anh, chuyên mục tổng hợp từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề, từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành, từ vựng Tiếng Anh cho giao tiếp Tiếng Anh hàng ngày.

Từ vựng Tiếng Anh về các loại hạt

từ vựng tiếng anh các loại hạt

Danh sách từ vựng tiếng anh về các loại hạt. Tên gọi của các loại hạt bằng Tiếng Anh hay dùng trong lĩnh vực nông nghiệp cây trồng. Từ vựng Tiếng Anh về các loại hạt cashew: /ˈkæʃuː/–> hạt điều almond: /ˈɑːmənd/–> hạt hạnh nhân hazelnut: /ˈheɪzlnʌt/–> hạt phỉ chestnut: …

Read More »

Từ vựng ăn uống Tiếng Anh

từ vựng ăn uống tiếng anh là gì

Từ vựng ăn uống Tiếng Anh gnaw: /nɔː/–>gặm bite: /baɪt/–>cắn chew: /tʃuː/–>nhai swallow: /ˈswɒləʊ/–> nuốt taste:/teɪst/–> nếm glug:/ɡlʌɡ/–>uống ừng ực nibble: /ˈnɪb.l̩/ –>gặm nhấm từng ít một digest: /daɪˈdʒest/–> tiêu hoá 10 THÀNH NGỮ TIẾNG ANH DÀNH CHO TÂM HỒN ĂN UỐNG 1. Piece of cake = something easy: dễ …

Read More »