Học Tốt Tiếng Anh 12 Nâng Cao

  • Tác giả : Võ Thị Thúy Anh
  • Kích thước : 22.53 MB
  • Số trang : 136
Học Tốt Tiếng Anh 12 Nâng Cao
Học Tốt Tiếng Anh 12 Nâng Cao
Xem thêm:   Hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 12

“Cuốn sách Học Tốt Tiếng Anh 12 Nâng Cao” đã được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho học sinh, giúp họ tự học thêm và ôn tập sau những giờ học ở trường phổ thông. Đồng thời, cuốn sách cũng hỗ trợ quý vị phụ huynh trong việc kiểm tra và hỗ trợ các em trong quá trình học tập và ôn bài.

Nội dung của cuốn sách bao gồm các câu hỏi và bài tập, giúp học sinh tự kiểm tra và so sánh kết quả làm bài của mình. Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, các tác giả đã tìm hiểu và tham khảo các sách văn phạm Tiếng Anh của các tác giả nước ngoài, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của nội dung.

Cuốn sách này không chỉ là tài liệu ôn tập hữu ích cho học sinh, giúp họ đạt được kết quả cao trong các kỳ thi, mà còn giúp nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ ngoại quốc. Ngoài ra, giáo viên và phụ huynh cũng có thể sử dụng cuốn sách này như một tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình hướng dẫn và hỗ trợ học sinh.

Tải xuống (22.53 MB)

Leave a Reply