Hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 12

  • Tác giả : Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan
  • Kích thước : 39.02 MB
  • Số trang : 159
Hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 12
Hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 12
Xem thêm:   Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Anh 12

Hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 12″ là một cuốn sách được viết bởi Mai Lan Hương và Nguyễn Thanh Loan, nhằm hướng dẫn học sinh lớp 12 học tốt môn Tiếng Anh. Cuốn sách này được thiết kế dựa trên nội dung của sách giáo khoa “English 12” và chia thành các đơn vị bài học tương ứng với từng Unit trong sách giáo khoa. Cấu trúc của cuốn sách được trình bày theo thứ tự sau đây:

A. Từ vựng (Vocabulary): Phần này cung cấp các từ vựng cần thiết để học sinh hiểu bài học. Mỗi từ điển được phiên âm theo cách phiên âm của sách giáo khoa, đi kèm với giải nghĩa, ví dụ minh hoạ về cách sử dụng và các từ cùng nhóm giúp học sinh làm các bài tập về từ loại.

B. Ngữ pháp (Grammar): Phần này giải thích và mở rộng các điểm ngữ pháp trong từng đơn vị bài học một cách rõ ràng và đầy đủ.

C. Các hoạt động sơ bộ (Preliminary Activities): Phần này yêu cầu học sinh dịch và trả lời câu hỏi về các hoạt động sơ bộ trong bài học, nhằm giúp học sinh nắm được những điểm chính của bài trước khi tiếp tục vào bài học chính.

D. Đọc hiểu (Reading): Phần này cung cấp bản dịch chính xác, dễ hiểu và đúng văn phong tiếng Việt cho phần đọc hiểu trong sách giáo khoa.

E. Giải pháp (Solutions): Phần này cung cấp giải pháp và bản dịch cho tất cả các bài tập trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, học sinh nên tự làm bài tập trước khi tham khảo phần này.

Mục lục của cuốn sách bao gồm các đơn vị bài học sau:

Unit 1: Who uses English?

Unit 2: The first Job

Unit 3: Car mechanic to teacher

Unit 4: Conservation

Unit 5: Air pollution

Unit 6: Left – hand traffic

Unit 7: Being a welcome guest

Unit 8: The sword that can heal

Unit 9: To build a fire

Unit 10: Consolidation.

Cuốn sách “Hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 12” là một tài liệu hữu ích giúp học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức và học tốt môn Tiếng Anh. Hướng dẫn chi tiết và cung cấp các giải pháp cho các bài tập giúp học sinh hiểu rõ hơn và áp dụng kiến thức vào thực tế.

Tải xuống (39.02 MB)

Leave a Reply