“High noon” nghĩa là gì?

High noon” là một cụm từ tiếng Anh, được sử dụng để chỉ thời điểm trưa, khi mặt trời ở trên đỉnh cao nhất trên bầu trời. Tuy nhiên, cụm từ này cũng được sử dụng như một thuật ngữ để chỉ một thời điểm quan trọng hoặc quyết định, thường là điểm cao nhất hoặc thời điểm căng thẳng nhất của một sự kiện, một cuộc đấu tranh hoặc một tình huống khẩn cấp. Từ này xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật như tiểu thuyết, phim ảnh, và nhạc ca khúc.

High noon nghia la gi
High noon nghĩa là gì
Xem thêm:   "A close shave" nghĩa là gì?

Ví dụ: The two gunfighters met at high noon to settle their dispute. (Hai tay súng đã gặp nhau vào lúc trưa để giải quyết mâu thuẩn của họ.)

10 ví dụ với cụm từ “High noon” tiếng anh kèm nghĩa tiếng việt

  1. The deadline for this project is approaching, and it feels like we’re at high noon. (Thời hạn cho dự án này đang đến gần, và cảm giác như chúng ta đang ở trạng thái căng thẳng nhất.)
  2. The two presidential candidates will meet for a debate at high noon tomorrow. (Hai ứng cử viên tổng thống sẽ gặp nhau để tranh luận vào lúc trưa ngày mai.)
  3. The final exam is scheduled for high noon next Monday. (Kì thi cuối kỳ được lên lịch vào lúc trưa thứ Hai tuần tới.)
  4. The showdown between the two rival companies is set to take place at high noon. (Cuộc đối đầu giữa hai công ty đối thủ sẽ diễn ra vào lúc trưa.)
  5. The climactic battle in the movie took place at high noon. (Trận chiến căng thẳng trong bộ phim diễn ra vào lúc trưa.)
  6. The bank robbers planned to strike at high noon when the guards would be changing shifts. (Những tên cướp ngân hàng đã lên kế hoạch tấn công vào lúc trưa khi những người bảo vệ đang thay phiên nhau.)
  7. The wedding ceremony will take place at high noon in the garden. (Lễ cưới sẽ diễn ra vào lúc trưa tại vườn.)
  8. The final match of the tournament will be held at high noon at the stadium. (Trận đấu cuối cùng của giải đấu sẽ được tổ chức vào lúc trưa tại sân vận động.)
  9. The duel between the two cowboys was scheduled for high noon. (Cuộc đấu súng giữa hai tay súng đã được lên lịch vào lúc trưa.)
  10. The crucial vote on the new legislation will take place at high noon today. (Cuộc bỏ phiếu quan trọng về dự luật mới sẽ diễn ra vào lúc trưa hôm nay.)

Leave a Reply