30 chủ đề thuyết trình Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học

Với mục tiêu giúp các em học sinh tiểu học nâng cao khả năng thuyết trình bằng Tiếng Anh, Hoctienganh.info xin gửi tới các em bộ tài liệu “30 chủ đề thuyết trình Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học“. Tài liệu này gồm 30 trang, mỗi trang là một chủ đề thuyết trình khác nhau. Tài liệu sẽ giúp các em tự tin thuyết trình trước đám đông, đặc biệt là khả năng trình bày bằng Tiếng Anh.

30 chủ đề thuyết trình Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học


Hãy download theo link dưới đây:

Click để download link Ebook

Hoặc: Click xem link download full Ebook + Audio kèm theo

Để thuyết trình bằng tiếng Anh hay và dành cho học sinh tiểu học, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau:

Trước tiên, chúng ta cần sử dụng ngôn từ đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với trình độ của học sinh. Nên tránh sử dụng những từ ngữ phức tạp và khó hiểu. Ngoài ra, việc sử dụng hình ảnh, đồ họa, video hoặc trò chơi giúp trình bày chủ đề một cách sinh động và hấp dẫn hơn.

Thứ hai, trong quá trình thuyết trình, chúng ta cần sử dụng giọng nói rõ ràng, lưu ý đến tốc độ và âm điệu để học sinh có thể dễ dàng nghe và hiểu. Nên tận dụng các phương tiện kỹ thuật, như micro, loa, hoặc tai nghe để giảm thiểu tiếng ồn và tăng tính hiệu quả của buổi thuyết trình.

Cuối cùng, chúng ta cần lưu ý đến thời gian và chia sẻ chủ đề một cách ngắn gọn và súc tích. Hạn chế thời gian thuyết trình trong khoảng 5 đến 10 phút, tập trung vào những thông tin cốt lõi và điểm nổi bật của chủ đề.

Xem thêm:   52 Mẫu câu Việt- Anh thông dụng dành cho luyện dịch

Một số chủ đề thuyết trình bằng tiếng Anh các em có thể tham khảo

Xin giới thiệu với các em một danh sách các chủ đề thuyết trình Tiếng Anh đa dạng và thú vị để các em có thể lựa chọn cho mình một chủ đề phù hợp để trình bày trước lớp.

The Importance of Exercise

Bài thuyết trình tiếng Anh tiểu học chủ đề “The Importance of Exercise” khoảng 100 từ

Good morning everyone,

Today, I would like to talk about the importance of exercise, especially for children in elementary school. Exercise is an essential component of a healthy lifestyle, and it is important to make it a habit at a young age.

Physical activity not only helps children maintain a healthy weight but also has a positive impact on their mental health, as it reduces stress and anxiety. Moreover, exercise helps improve cognitive function and academic performance, as it enhances concentration and memory.

Encouraging children to engage in physical activity can also promote social skills, teamwork, and self-esteem. By participating in sports or other group activities, children can learn how to communicate effectively, build relationships, and develop leadership skills.

In conclusion, exercise is crucial for children’s overall well-being and should be incorporated into their daily routine. Whether it’s playing outside, riding a bike, or joining a sports team, it’s important to make physical activity a fun and enjoyable part of their lives.

Thank you for listening.

Climate Change and its Effects

Hello everyone,

Today, I would like to talk about climate change and its effects. Climate change is a big problem facing our planet, and it is important for us to understand how it impacts our environment.

Climate change is caused by human activities that release harmful greenhouse gases into the atmosphere, such as burning fossil fuels and deforestation. These activities have resulted in rising temperatures, melting ice caps, and more frequent and severe natural disasters like hurricanes and wildfires.

The effects of climate change are far-reaching and can have serious consequences for our planet and future generations. These effects include rising sea levels, reduced access to clean water and food, and an increase in extreme weather conditions.

As young people, it’s important for us to take action to reduce our carbon footprint by conserving energy, reducing waste, and using eco-friendly products. We can also support policies and initiatives that promote renewable energy and protect the environment.

In conclusion, climate change is a serious issue that requires immediate action. It’s up to all of us to take responsibility for our impact on the environment and work towards a sustainable future for ourselves and generations to come.

Thank you for listening.

 1. The Benefits of Gardening
 2. The History of My Hometown
 3. The Power of Music
 4. The Science of Volcanoes
 5. The Benefits of Reading
 6. My Favorite Animal
 7. The Importance of Recycling
 8. The Invention of the Internet
 9. My Dream Career
 10. The Beauty of Nature
 11. The Benefits of Learning a Second Language
 12. The Importance of Saving Money
 13. My Favorite Book
 14. The History of Computers
 15. The Benefits of Yoga
 16. My Favorite Sport
 17. The Importance of Time Management
 18. The Science of the Human Body
 19. The Benefits of Meditation
 20. My Favorite Movie
 21. The History of Space Exploration
 22. The Importance of Water Conservation
 23. The Benefits of Traveling
 24. My Favorite Food
 25. The Science of Weather
 26. The Importance of Sleep
 27. The History of Art
 28. The Benefits of Community Service
Xem thêm:   100 chủ đề Tiếng Anh bằng Mindmap

Hy vọng với danh sách này, các bạn sẽ tìm được một chủ đề phù hợp để trình bày và có thể giúp cho các em phát triển kỹ năng thuyết trình Tiếng Anh của mình. Chúc các em học tốt !

Leave a Reply