Tuyển tập từ vựng trọng tâm tiếng anh 8

Học từ vựng tiếng Anh là một phần cần thiết trong việc nắm vững ngôn ngữ này. Với những người học tiếng Anh, việc bắt đầu từ đâu và tập trung vào những từ nào có thể là một thử thách. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo ra một bộ sưu tập toàn diện về từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 8 trong Tuyển tập từ vựng trọng tâm tiếng Anh 8 này. Tài liệu PDF này bao gồm 45 trang và 492 từ được lựa chọn cẩn thận, được nhóm lại theo chủ đề, để giúp học sinh mở rộng vốn từ vựng và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Cho dù bạn là một học sinh, một giáo viên hoặc một người đam mê ngôn ngữ, bộ sưu tập này là một tài nguyên tuyệt vời để có trong tay. Vậy, hãy bắt đầu và khám phá thế giới của từ vựng tiếng Anh!

  • Tác giả : Hoàng Thạch
  • Kích thước : 1.30 MB
Tuyển tập từ vựng trọng tâm tiếng anh 8
Tuyển tập từ vựng trọng tâm tiếng anh 8

UNIT 1. MY FRIENDS
UNIT 2. MAKING ARRANGEMENTS
UNIT 3. AT HOME
UNIT 4. OUR PAST
Unit 5: STUDY HABITS
UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB
UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD
UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
UNIT 9: A FIRST AID COURSE
UNIT 10: RECYCLING
UNIT 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
UNIT 12: A VACATION ABROAD
UNIT 13: FESTIVALS
UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD
UNIT 15: COMPUTERS
UNIT 16: INVENTIONS

Link download tài liệu

Tuyển tập sách Tiếng Anh lớp 8