Từ điển kinh tế

Đây là danh sách bộ Từ điển kinh tế rất hay, được tổng hợp và biên soạn chi tiết , bao gồm cả file excel và Pdf

Từ điển chuyên ngành kinh tế

Từ điển kinh tế

Download từ điển kinh tế tại đây:

[download id=”7″]
Xem thêm:   Sách: Tiếng Anh Trong Giao Dịch Thương Mại

Leave a Reply