Tiếng Anh 6 Global Success: Phiếu bài tập cuối tuần (Kèm đáp án)

Tài liệu gồm 231 trang được biên soạn và tổng hợp theo sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Global Success. Bài tập trong sách bám sát chủ đề trong chương trình Tiếng Anh lớp 6 như: Bạn bè, gia đình, trường học…. Với lượng bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt là nắm được rõ hơn ngữ pháp và phát triển vốn từ vựng Tiếng Anh của mình.

Tiếng Anh 6 Global Success Phiếu bài tập cuối tuần
Tiếng Anh 6 Global Success Phiếu bài tập cuối tuần

Link download Ebook

Link Download bản word + PDF tại đây

Tham khảo thêm: Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 7 Global Success

Leave a Reply