Tag Archives: toeic

610 bài nghe TOEIC Part 1 (full audio+ebook+đáp án)

610 bai nghe TOEIC Part 1

1. Cấu trúc bài thi TOEIC Listening Bài thi TOEIC Listening gồm 4 phần và 100 Câu hỏi. Các bạn sẽ làm phần này trong 45 phút và sẽ không được quay lại làm khi đã chuyển sang phần thi Reading. Tuy nhiên 100 câu hỏi không được chia đều …

Read More »