Crazy English 400 Serials: Lesson 10

 

Lesson 10
1. It’s below freezing Trời lạnh vô cùng
2. What’s the forecast? Dự báo thời tiết thế nào ?
3. It’s forecast to rain Dự báo trời sẽ mưa
4. It looks like rain Trông như trời sắp mưa
5. Would anyone like a tea or coffee? Có ai muốn uống trà hay cà phê không ?
6. The kettle’s boiled Nước sôi rồi
7. Can you put the light on? Bạn có thể bật đén lên được không ?
8. Is there anything good on TV? Ti vi có chiều gì hay không ?
9. Do you want to watch a film? Bạn có muốn xem phim không ?
10. Do you want me to put the TV on? Bạn có cần tôi bật ti vi lên không
11. What time’s the match on? Mấy giờ trận đấu bắt đầu ?
12. What’s the score? Tỉ số bao nhiêu
13. Who’s playing? Ai đá với ai ?
14. Who won? Ai thắng ?
15. What would you like for breakfast? Bạn thường ăn gì vào buổi sáng
16. Could you pass the sugar , please? Bạn có thể đưa mình hộp đường không ?
17. Would you like some more? Bạn muốn ăn gì nữa không ?
18. Have you had enough to eat? Bạn ăn no chưa ?
19. Would anyone like dessert? Bạn muốn ăn tráng miệng không
20. I’m full Tôi no rồi

Xem thêm:   Crazy English 400 Serials: Lesson 13

Leave a Reply