Crazy English 400 Serials: Lesson 9

Lesson 9
1. What time shall we meet? Mấy giờ chúng ta gặp nhau ?
2. Let’s meet at 8 o’clock Chúng ta gặp nhau lúc 8 giờ nhé
3. Where would you like to meet? Bạn muốn gặp nhau ở đâu ?
4. I’ll see you at the cinema at 10 o’clock Tôi sẽ gặp bạn ở rạp chiếu fim lúc 10 giờ
5. See you there! Hẹn gặp bạn ở đó nhé !
6. Let me know if you can make it Nói cho tôi biết nếu bạn đi được nhé
7. I’ll be there in 10 minutes Tôi sẽ đén trong vòng 10 phút nữa
8. Have you been here long? Bạn đến lâu chưa ?
9. Have you been waiting long? Bạn đợi lâu chưa ?
10. The day before yesterday Hôm kia
11. The day after tomorrow Ngày kia
12. Could you tell me the time, please? Bạn có thể xem giúp tôi mấy giờ được k ?
13. Do you know what time it is? Bạn có biết mấy giờ rồi không ?
14. 15 October 15 tháng mười
15. What’s the date today? Hôm nay là ngày bao nhiêu ?
16. It’s sunny Trời nhiều nắng
17. What miserable weather! Thời tiết hôm nay tệ quá
18. It’s starting to rain Trời bắt đầu có mưa rồi
19. What’s the temperature? Trời đang bao nhiệu độ
20. It’s 22°C Đang 22 độ

Xem thêm:   Crazy English 400 Serials: Lesson 19
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x