Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành thương mại II

MỤC TIÊU CỦA SÁCH GIÁO KHOA

Sách giáo khoa Tiếng Anh cho lĩnh vực Kinh doanh II là một cuốn sách được biên soạn cho sinh viên học các khóa học ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Cuốn sách bao gồm bốn kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Anh cũng như cải thiện phát âm và mở rộng vống từ vựng. Đặc biệt chú trọng đến kỹ năng đọc. Mục tiêu chính của cuốn sách là cung cấp kiến thức ngữ pháp, một số thuật ngữ kỹ thuật, từ vựng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, nhằm nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ của sinh viên phù hợp với tình huống nghề nghiệp và áp dụng vào công việc thực tiễn.

Giao trinh tieng Anh chuyen nganh thuong mai II

  • Tác giả : Trần Thị Phương Mai
  • Định dạng: PDF
  • Kích thước : 5.35 MB
  • Số trang : 341

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC
Khóa học gồm 150 tiết học lý thuyết và 80 tiết thực hành.

CẤU TRÚC SÁCH GIÁO KHOA

Sách được chia thành 10 đơn vị chính và 2 đơn vị tổng kết. Mỗi đơn vị tập trung vào một chủ đề liên quan đến tình huống nghề nghiệp và tuân theo cùng trình tự giảng dạy. Phụ lục, từ vựng, bản ghi âm, tham khảo ngữ pháp được đính kèm phục vụ giảng dạy và học tập.

Cấu trúc của mỗi đơn vị chính bao gồm: Giới thiệu, luyện nghe, đọc, nghiên cứu ngữ pháp, từ vựng, nói và viết. Hai đơn vị tổng kết khoá học nhằm tổng hợp kiến thức đã học.

Xem thêm:   "Teach a man to fish" nghĩa là gì?

Link download tài liệu

Leave a Reply