[Download sách]: Tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông

Tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông

Tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông

  • Tác giả : Nguyễn Cẩm Thanh
  • Định đạng: PDF
  • Kích thước : 27.62 MB
  • Số trang : 188

Cuốn sách “Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử – Viễn thông” là một tài liệu học dành cho sinh viên chuyên ngành Điện tử – Viễn thông và Công nghệ thông tin. Dưới đây là một tóm tắt về những điểm chính:

  • Cuốn sách này được thiết kế chủ yếu cho sinh viên năm thứ hai hoặc những sinh viên đã hoàn thành chương trình tiếng Anh trình độ Elementary.
  • Nó bao gồm 20 bài được chọn lọc về các chủ đề cơ bản trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông.
  • Nội dung của các bài hướng đến việc phát triển kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng dịch chuyên ngành.
  • Các bài giới thiệu về ngữ pháp được trình bày bằng tiếng Việt, giúp sinh viên có thể nắm vững hoặc bổ sung kiến thức ngữ pháp cơ bản, thường gặp trong văn bản khoa học như câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, cấu trúc bị động, và nhiều hơn nữa.
  • Cuốn sách cũng cung cấp các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ, các bài dịch mẫu và phần giải đáp cho từng bài tập trong phần phụ lục.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo và Bộ môn Ngoại ngữ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành cuốn sách.

Xem thêm:   Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành thương mại II

Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các tác giả Lê Thế Quế, Trần Quang Vinh, Nguyễn Chí Dũng, Trần Thị Nga, và các giảng viên Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Như Quỳnh vì những đóng góp quan trọng cho tài liệu này.

Trong quá trình biên soạn cuốn sách, chúng tôi đã cố gắng hết sức để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, đồng nghiệp và những người quan tâm để tiếp tục hoàn thiện cuốn sách này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng.

Link download tài liệu