[Download sách]: Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh

Bài viết này sẽ giới thiệu về sách Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh – một tài liệu hữu ích cho những người học Tiếng Anh ở trình độ cơ bản đến nâng cao. Sách được biên soạn bởi các chuyên gia về ngôn ngữ và giáo dục, và cung cấp một cách dễ hiểu và rõ ràng để giải thích các khía cạnh quan trọng của ngữ pháp Tiếng Anh.

Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh
Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh
Xem thêm:   [Download] Cuốn Sách Tự Học Viết IELTS Advantage Writing Skills

Sách Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh bao gồm các chủ đề cơ bản như danh từ, động từ, tính từ, phó từ, giới từ và trạng từ, cũng như các chủ đề nâng cao như câu điều kiện, động từ khuyết thiếu, mệnh đề và cấu trúc câu phức. Nó cung cấp cho người đọc một cách tiếp cận toàn diện và chi tiết để hiểu và sử dụng ngữ pháp Tiếng Anh một cách đúng và hiệu quả.

Sách còn đi kèm với các ví dụ minh họa và bài tập thực hành, giúp người đọc áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế. Ngoài ra, sách cũng cung cấp các lời giải đáp cho các câu hỏi thường gặp và các lỗi phổ biến trong ngữ pháp Tiếng Anh, giúp người đọc tránh được những sai lầm phổ biến khi sử dụng ngôn ngữ này.

  • Tổng hợp những vấn đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản thông dụng nhất
  • Giải thích rõ ràng, dễ hiểu các cách dùng và quy luật mà người học cấn nắm vững
  • Các dạng bài tập phong phú giúp người học củng cô và nâng cao kiến thức

Tham khảo mục lục tài liệu:

LỜI NÓI ĐẦU……………………………………4
CHƯƠNG 1: TỪ LOẠI TRONG TỈÉNG ANH (THE PARTS OF SPEECH)………………………….5
CHƯƠNG 2: TỪVựNG HỌC (WORD STUDY)…………….240
CHƯƠNG 3: CÁC THÌ (TENSES)…………………..254
CHƯƠNG 4: SỰ HÒA HỢP GIỪA CÁC THỜI (SEQUENCE OF TENSES)…………………………289
CHƯƠNG 5: CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE SENTENCES)……..304
CHƯƠNG 6: CÂU TƯỜNG THUẬT (REPORTED SPEECH)……321
CHƯƠNG 7: CÂU ĐIÊU KIỆN (CONDITIONAL SENTENCES)….335
CHƯƠNG 8: CÁC MỆNH ĐÈ VÀ CỤM TỪ (CLAUSE AND PHRASE) …346
CHƯƠNG 9: MỆNH ĐẺ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSE)……388
CHƯƠNG 10: Sự SO SÁNH (COMPARISON)……………409
CHƯƠNG 11: SỰ ĐẢO NGỮ (INVERSION)…………….428
CHƯƠNG 12: CÂU (SENTENCES)…………………..437
CHƯƠNG 13: VĂN PHONG (STYLES)………………..469
KEY……………………………………….491

Download tài liệu tại đây

Leave a Reply