[Download sách]: Đọc hiểu tiếng Anh ngành Thư viện – Thông tin

Đọc hiểu tiếng Anh ngành Thư viện – Thông tin: Khám phá tri thức thông qua ngôn ngữ quốc tế

Đọc hiểu tiếng Anh ngành thư viện thông tin

Tác giả: Dương Thị Thu Hà

Định dạng: PDF
Kích thước: 5.53 MB
Số trang: 357

Giáo trình “Đọc hiểu tiếng Anh ngành Thư viện – Thông tin” là một tài liệu quan trọng dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trong lĩnh vực liên quan đến thư viện và thông tin. Ngoài ra, giáo trình cũng cung cấp những kiến thức hữu ích cho các cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực Thông tin – Thư viện.

Giáo trình này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, tập trung vào việc đọc và tìm kiếm thông tin, nhằm phát triển khả năng hiểu tài liệu tiếng Anh trong lĩnh vực Thư viện – Thông tin. Đồng thời, giáo trình cũng cung cấp và nâng cao kiến thức về ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực Thư viện – Thông tin. Giáo trình được thiết kế để sử dụng trong lớp học với sự hướng dẫn của giáo viên. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng như một tài liệu tự học.

Giáo trình được biên soạn dựa trên các nội dung khác nhau trong lĩnh vực Thư viện – Thông tin, với tổng cộng 15 bài học. Mỗi bài học tương ứng với một chủ đề cụ thể trong ngành, bao gồm các phần sau:

  1. Pre-reading: Phần này tập trung vào việc đặt câu hỏi nhằm thu hút sự chú ý của người học vào chủ đề của bài học, khuyến khích sự chia sẻ kiến thức liên quan trực tiếp đến chủ đề và thể hiện ý kiến theo suy nghĩ của mỗi người.
  2. Reading: Mỗi bài đọc nhằm trình bày một nội dung cụ thể trong lĩnh vực Thư viện – Thông tin, giúp sinh viên làm quen với các chủ đề trong lĩnh vực này. Nó cung cấp thông tin, dữ liệu ngôn ngữ và phát triển kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên.
Xem thêm:   Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Anh 12

Với giáo trình “Đọc hiểu tiếng Anh ngành Thư viện – Thông tin” của tác giả Dương Thị Thu Hà, sinh viên sẽ có cơ hội khám phá tri thức thông qua ngôn ngữ quốc tế. Bằng cách rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và nắm vững ngữ pháp và từ vựng chuyên ngành, sinh viên sẽ tự tin hơn trong việc tiếp cận và nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Link download tài liệu