Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (2006) ThS Lê Thị Hồng Hạnh

Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (2006) ThS Lê Thị Hồng Hạnh là cuốn sách dành cho các bạn học Tiếng Anh chuyên ngành CNTT.

Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (2006)
Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (2006)
  • Sách gồm 137 trang,
  • Định dạng PDF,
  • Gồm 75 câu hỏi, có phần bài tập kèm đáp án.

Xem thêm:

Download tại đây