Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Sinh học

Cuốn sách “Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Sinh học – The Language of Biotechnology in English ” (Song ngừ Anh – Việt) được biên soạn để cung cấp những kiến thức cơ ban thuộc chuyên ngành Công nghệ Sinh học.
Cuốn sách này cỏ thể dùng làm tài liệu cho sinh viên và các bạn đọc quan tâm đến chuyên ngành trên. Cuốn sách được biên soạn dựa trên cuốn “The Language of Chemistry – Food and Biology in English” đã dùng để giáng dạy cho sinh viên các trường Đại học Kỳ thuật Hóa – Thực phẩm Praha Tiệp Khắc (cũ), Ba Lan,Nga, Úc, Anh. Với thời gian nghiên cứu gần 30 năm và được đưa vào giáng dạy cho sinh viên hơn 20 nãm qua ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường khác có đào tạo hệ cao đẩng và đại học khá hiệu quà. Trong cuốn sách này các tác giá đã dịch các bài khóa ra tiếng Việt và chuyến thành song ngữ in lại lần thứ 2 để hỗ trợ cho sinh viên và đồng nghiệp tự học, tự đọc hiệu quá nhất. Cuốn sách được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tieng Anh chuyen nganh cong nghe sinh hoc1

==>Link download sách

Cuốn sách gồm những nội dung dưới đây.
Phần 1 có kết cẩu như sau:
1. Bài khóa giới thiệu chủ đề từng phần cơ sờ và chuyên môn cùa ngành Công nghệ
Sinh học tương ứng.
2. Phần từ vựng cùa bài khóa có cà phần phiên âm quốc tế kèm theo đè dễ dàng cho
người học cần dịch, đọc và hiếu bài khóa.
3. Phần ngừ pháp hay gặp và nhắc lại phần chủ yếu dùng trong văn phong khoa học
đế học viên nhớ lại và vận dụng dịch hiếu cụ thê hơn vào chuyên ngành.
4. Bài tập: Đe cũng cố bài học và ôn tập ở nhà gồm:
a. Đọc và dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt các từ mới cúa bài khóa.
b. Trà lời câu hỏi theo nội dung bài khóa.
c. Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
d. Bài tập ngữ pháp tương ứng nếu cần thiết cho vận dụng.
Phần 2. Các bài khóa được dịch ra tiếng Việt
Phần này giúp sinh viên và người học tự học tập dịch chuyên ngành chính xác hơn về ngôn từ của ngành Công nghệ Sinh học tương ứng.

Xem thêm: Học Tiếng Anh qua gốc từ