326 selected essays and writings for all purposes, topcics & Levels

326 selected essays and writings for all purposes, topcics & Levels
Tuyển tập các bài luận sơ cấp, trung cấp và nâng cao
( Userful for interviews, pulic speakings, Discussions, essay- Letter writings & Exams)

326 selected essays and writings for all purposes, topcics & Levels
326 selected essays and writings for all purposes, topcics & Levels
Xem thêm:   300 câu trắc nghiệm tiếng Anh tổng hợp

Khá năng Speaking, Listening và Writing! kết hợp vói vốn từ vựng và ngữ pháp là những kỹ năng cần thiết để sử dụng thành thao một ngôn ngữ.Hầu hết mọi người đều băt đầu việc học ngoai ngữ (theo trình tự học nói, nghe rồi viết bên cạnh sự trau dồi vốn ngữ pháp và từ vựng, Dần dần các kỹ năng này sẽ có tác dụng bổ sung tương hổ cho nhau nhưng Writing ở một trình độ nào dó vần là một kỳ năng đòi hỏi người học phài rèn luyện và thực hành nhièu mới có thể sử dụng sử dụng thành thạo các bài viết của mình hay và có hiệu quá.
Và khi một ngươi đã trải qua giai đoạn thực tập viết nhiều về các đề tài khác nhau, sẽ quen với việc sắp xếp chọn lựa các thông tin và ý cần trình bày, chắc chắn sẽ tự tin và ứng xử linh hoạt hơn trong việc giao liếp hay trình bày một vấn đề nào đó bằng tiếng Anh.
Cuốn sách tổng hợp này sẽ cung cấp cho bạn lần đầu tiên với 326 bài Essays và writing từ dễ đến khó về hầu hết các đề tài đã được tuyển chọn gần gũi với cuộc sống hàng ngày, trong gia đình, nhà trường, xã hội đen các lĩnh vực về nghệ thuật, thương mai. khoa hoc. chính trị tư tưởng và luật pháp. Từ các bài luận miêu tả ngươi,tả cảnh, tự thuật, tường thuật, kể lại một sự việc hay nói lên cảm nghi cùa mình về một sự việc nào đó, cho đến các bài bình luận, phê bình, nhận xét về quan điểm sống và làm việc trong xã hôi hiện nay. các bài tiêu luận và các bài viểt thương gặp trong các kỳ thi kiểm tra Tiếng Anh ở các trường trung học và đại học.
Ngoài ra các bài viết trong tập sách này còn dược sứ dụng linh hoạt vào nhiều mục đích khác nhau trong các kỳ phóng vấn, nói chuyện, tranh luận, là một cẩm nang tra cứu tốt cho học sinh sinh viên chuẩn bị cho các kỳ thi nói và viết.
Mong rằng tập sách này sẽ cần thiết và hữu ích đối với bạn trong việc học và nâng cao trình độ Anh ngữ của mình.

Link download tài liệu

Leave a Reply