Giáo trình bút ngữ Tiếng Anh cao cấp 2 – Phần 1: Kỹ năng viết

Giáo trình bút ngữ Tiếng Anh cao cấp 2 – Phần 1: Kỹ năng viết

Giáo trình bút ngữ Tiếng Anh cao cấp 2 - Phần 1-Kỹ năng viết

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hà

Lượt đọc: 152
Kích thước: 8.71 MB
Số trang: 103

Giáo trình “Bút ngữ Tiếng Anh cao cấp 2 – Phần 1: Kỹ năng viết” do tác giả Nguyễn Thị Hồng Hà biên soạn là một nguồn tư liệu học tập chính thức dành cho những người muốn nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh của mình. Cuốn sách này đã thu hút sự quan tâm của 152 độc giả và có kích thước 8.71 MB với 103 trang sách.

Phần 1: Kỹ năng viết trong giáo trình này tập trung vào việc giới thiệu và phát triển khả năng hiểu và sử dụng dữ liệu trong việc viết các loại biểu đồ, sơ đồ và bảng. Các đơn vị học được trình bày một cách chi tiết và có cấu trúc như sau:

Unit 1: Giới thiệu về biểu đồ, sơ đồ và bảng

  1. Hiểu nhiệm vụ
  2. Hiểu biểu đồ hoặc bảng
  3. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp
  4. Phân biệt biểu đồ tĩnh/dynamic và sử dụng thì phù hợp.

Unit 2: Miêu tả biểu đồ đường
I. Sử dụng ngôn ngữ về sự thay đổi
II. Hiểu dữ liệu
III. Miêu tả dữ liệu
IV. Tổ chức mô tả
V. Chỉnh sửa cho ngôn ngữ.

Bài tập thực hành.

Unit 3: Miêu tả biểu đồ cột
I. Hiểu dữ liệu
II. So sánh dữ liệu
III. Sử dụng cụm từ song song
IV. Thay đổi cách diễn đạt phần giới thiệu
V. Viết phần miêu tả
VI. Kết thúc phần miêu tả.

Xem thêm:   Sách: Tự Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Du Lịch

Bài tập thực hành.

Unit 4: Miêu tả biểu đồ hình bánh
I. Hiểu dữ liệu
II. Miêu tả dữ liệu
III. Tổ chức phần miêu tả
IV. So sánh thông tin
V. Miêu tả tỷ lệ

Cuốn sách này cung cấp cho người đọc những kiến thức cần thiết để hiểu và sử dụng dữ liệu trong việc viết tiếng Anh. Nó là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn nâng cao khả năng viết và giao tiếp bằng tiếng Anh trong lĩnh vực này. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập của độc giả và mang lại sự tiến bộ trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

Link download tài liệu