English pronunciation lesson 121: EQUIVALENT

Phát âm từ EQUIVALENT thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English Pronunciation Lesson 26 - NOTORIOUS

Leave a Reply