Đề thi Tiếng Anh lớp 12- học kỳ I- Đề số 1

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12, đề số 01 ( có kèm theo đáp án) hỗ trợ học sinh ôn luyên và tự đánh giá năng lực Tiếng Anh trước kỳ thi

  • ĐỀ THI HỌC KỲ I   – ĐỀ SỐ 1
  • Môn: Tiếng Anh 12
  • Năm học: 2016 – 2017

Download đề thi về máy 

Xem thêm:   Hướng dẫn làm bài thi và đáp án môn tiếng Anh- Tốt nghiệp năm 2014

Leave a Reply