Bài Tập Tiếng Anh 12 Nâng Cao

  • Tác giả : Tứ Anh
  • Kích thước : 6.79 MB
  • Số trang : 242
Bài Tập Tiếng Anh 12 Nâng Cao
Bài Tập Tiếng Anh 12 Nâng Cao
Xem thêm:   Bài Tập Tiếng Anh 12

Bài Tập Tiếng Anh 12 Nâng Cao – Tứ Anh là một tài liệu chứa các bài tập thực hành đa dạng về phát âm (phonology), từ vựng (vocabulary), ngữ pháp (grammar), đọc hiểu (reading comprehension), nhằm giúp học sinh củng cố và luyện tập sâu hơn các nội dung trọng tâm trong bài học, hoặc tự kiểm tra kiến thức của mình sau mỗi bài học. Các bài tập được biên soạn theo từng Unit, phù hợp với nội dung tương ứng trong sách giáo khoa.

Bài tập của mỗi Unit trong sách được chia thành 2 phần Tests. Tests 1 bao gồm các bài tập tự luận và trắc nghiệm, giúp học sinh luyện tập từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong bài học. Tests 2 là một bài kiểm tra 50 câu trắc nghiệm, được biên soạn như một đề kiểm tra 1 tiết, nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Sau mỗi 4 bài tập, có một bài ôn tập Consolidation, giúp học sinh tổng hợp và củng cố lại kiến thức đã học trong các Unit trước đó. Bài ôn tập này có thể bao gồm các dạng bài tập đa dạng như điền từ vào chỗ trống, hoàn thành câu, sắp xếp câu theo thứ tự, hoặc đọc và trả lời câu hỏi.

Bài Tập Tiếng Anh 12 Nâng Cao – Tứ Anh là một công cụ học tập hữu ích, giúp học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của mình. Từ việc áp dụng kiến thức trong các bài tập đến tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập, cuốn sách này đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập và ôn luyện của học sinh lớp 12.

Tải xuống (6.79MB)