60 Từ vựng diễn tả cảm xúc trong Tiếng Anh

Tu vung tieng anh dien ta cam xuc 1

Tu vung tieng anh dien ta cam xuc 2 e1575909610964

 1. Amused /ə’mju:zd/ vui vẻ
 2. Angry /’æŋgri/ tức giận
 3. anxious/ ˈæŋkʃəs / lo lắng
 4. Annoyed / əˈnɔɪd / bực mình
 5. Appalled / əˈpɔːld / rất sốc
 6. Apprehensive/ ˌæprɪˈhensɪv / hơi lo lắng
 7. Arrogant/’ærəgənt/ kiêu ngạo
 8. Ashamed/ əˈʃeɪmd / xấu hổ
 9. Bewildered / bɪˈwɪldər / rất bối rối
 10. Bored /bɔ:d/ chán
 11. Confident/ ˈkɑːnfɪdənt / tự tin
 12. Cheated / tʃiːtɪd / bị lừa
 13. Confused/kən’fju:zd/ lúng túng
 14. Cross/ krɔːs / bực mình
 15. Depressed/ dɪˈprest / rất buồn
 16. Delighted/ dɪˈlaɪtɪd / rất hạnh phúc
 17. Disappointed/ ˌdɪsəˈpɔɪntɪd / thất vọng
 18. Ecstatic/ ɪkˈstætɪk / vô cùng hạnh phúc
 19. Enthusiastic/ɪnθju:zi’æstɪk/ nhiệt tình
 20. Excited/ Excited / phấn khích, hứng thú
 21. Emotional/ ɪˈmoʊʃənl / dễ bị xúc động
 22. Envious/ ˈenviəs / thèm muốn, đố kỵ
 23. Embarrassed/ ɪmˈbærəst / hơi xấu hổ
 24. Frightened / ˈfraɪtnd / sợ hãi
 25. Frustrated/frʌ’streɪtɪd/ tuyệt vọng
 26. furious/ ˈfjʊriəs / giận giữ, điên tiết
 27. Great/ ɡreɪt / tuyệt vời
 28. Happy/’hæpi/ hạnh phúc
 29. Horrified/’hɒrɪfaɪ/ sợ hãi
 30. Hurt/hɜ:t/ tổn thương
 31. Irritated/ ˈɪrɪteɪtɪd / khó chịu
 32. Intrigued/ ɪnˈtriːɡd / hiếu kỳ
 33. Jealous/ ˈdʒeləs / ganh tị
 34. Jaded/ ˈdʒeɪdɪd / chán ngấy
 35. Keen/ kiːn / ham thích, tha thiết
 36. Let down/ let daʊn / thất vọng
 37. Malicious/mə’lɪʃəs/ ác độc
 38. Negative/ ˈneɡətɪv / tiêu cực; bi quan
 39. Overwelmed/ ˌoʊvərˈwelmd / choáng ngợp
 40. Over the moon /ˈoʊvər ðə muːn / rất sung sướng
 41. Overjoyed/ ˌoʊvərˈdʒɔɪd / cực kỳ hứng thú.
 42. Positive/ ˈpɑːzətɪv / lạc quan
 43. Relaxed/ rɪˈlækst / thư giãn, thoải mái
 44. Reluctant/ rɪˈlʌktənt / miễn cưỡng
 45. Sad/sæd/ buồn
 46. Scared/ skerd / sợ hãi
 47. Seething/ siːðɪŋ / rất tức giận nhưng giấu kín
 48. Stressed/ strest / mệt mỏi
 49. Surprised/sə’praɪzd/ ngạc nhiên
 50. Suspicious/ səˈspɪʃəs / đa nghi, ngờ vực
 51. Terrific/ Terrific / tuyệt vời
 52. Terrible/ ˈterəbl / ốm hoặc mệt mỏi
 53. Terrified/ ˈterɪfaɪd  / rất sợ hãi
 54. Tense/ tens / căng thẳng
 55. Thoughtful/’θɔ:tfl/ trầm tư
 56. Tired/’taɪɘd/ mệt
 57. Upset/ ʌpˈset / tức giận hoặc không vui
 58. Unhappy/ ʌnˈhæpi / buồn
 59. Wonderful/ ˈwʌndərfl / tuyệt vời
 60. Worried/’wʌrid/ lo lắng
Xem thêm:   Từ vựng Tiếng Anh về công việc

Collagen dạng viên nào uống tốt nhất hiện nay có rất nhiều loại với nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và giá cả khác nhau. Riêng kể đến collagen cũng có đến 3 dạng với hàng trăm thương hiệu khác nhau. 3 dạng collagen làm đẹp da cũng chống lão hóa da hiệu quả gồm: collagen dạng nước, collagen dạng viên, collagen dạng bột. Công dụng chính của các dạng thực phẩm chức năng collagen nói chung đã được làm rõ ở các loại viên uống đẹp da
• Nhưng trong đó ưu điểm nổi bật thì người ta thường chú trọng tới loại viên uống collagen, tức viên uống collagen được sản xuất dưới dạng viên nang collagen. Viên uống collagen dạng viên là loại collagen giúp làm đẹp da bổ sung collagen có khả năng hấp thụ tốt nhất vào bên trong của cơ thể.

Leave a Reply