Under the weather là gì?

Under the weather là một thành ngữ trong tiếng Anh, có nghĩa là cảm thấy không khỏe, không tốt hoặc mệt mỏi. Khi bạn nói bạn “under the weather,” bạn đang diễn tả rằng bạn đang gặp phải tình trạng sức khỏe không tốt, thường là do bị cảm lạnh, sốt, hoặc mệt mỏi.

Under the weather là gì
Under the weather là gì
Xem thêm:   Have the blues nghĩa là gì?

Dưới đây là 10 ví dụ với cụm từ “Under the weather”

  1. I’m feeling under the weather today, so I won’t be able to come to work. (Tôi cảm thấy không khỏe hôm nay, nên không thể đến làm việc được.)
  2. She’s been under the weather for the past few days with a bad cold. (Cô ấy đã bị cảm lạnh và cảm thấy không khỏe trong vài ngày qua.)
  3. After staying up all night studying, I woke up feeling really under the weather. (Sau khi thức trắng đêm học, tôi thức dậy và cảm thấy rất mệt mỏi.)
  4. My grandmother has been a bit under the weather lately. She’s not as energetic as usual. (Bà tôi gần đây cảm thấy mệt mỏi hơn. Bà không còn năng động như bình thường.)
  5. I don’t think I can go to the party tonight. I’m feeling under the weather and need some rest. (Tôi không nghĩ tôi có thể đi dự tiệc tối nay. Tôi cảm thấy không khỏe và cần nghỉ ngơi.)
  6. The team’s star player was feeling under the weather, so his performance in the game was not up to par. (Cầu thủ xuất sắc của đội đang cảm thấy không khỏe, nên màn trình diễn của anh ta trong trận đấu không đạt được kỳ vọng.)
  7. We had to postpone our hiking trip because my friend was under the weather and couldn’t join us. (Chúng tôi phải hoãn chuyến leo núi vì bạn tôi đang cảm thấy không khỏe và không thể tham gia.)
  8. The rainy weather makes me feel under the weather. (Thời tiết mưa làm tôi cảm thấy ốm yếu.)
  9. I caught a cold and have been feeling under the weather all week. (Tôi bị cảm và đã cảm thấy không khỏe suốt cả tuần.)
  10. My dog seems to be under the weather. She’s not eating much and is less active than usual. (Chó của tôi dường như đang cảm thấy không khỏe. Nó không ăn nhiều và ít hoạt động hơn bình thường.)