Từ loại Tiếng Anh là gì?

Từ loại tiếng Anh là một trong những khái niệm cơ bản và quan trọng trong việc học và sử dụng tiếng Anh. Trong tiếng Anh, có nhiều loại từ khác nhau, mỗi loại có một chức năng và cách sử dụng riêng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các từ loại tiếng Anh phổ biến và cách sử dụng chúng.

Từ loại Tiếng Anh là gì

 1. Danh từ (Noun)

Danh từ là từ dùng để chỉ tên người, vật, sự việc, địa điểm, tên riêng, tên chung và tên riêng hoá đặc biệt. Ví dụ:

 • Người: John, Mary, teacher (giáo viên), doctor (bác sĩ)
 • Vật: chair (ghế), book (sách), phone (điện thoại)
 • Sự việc: wedding (đám cưới), party (bữa tiệc)
 • Địa điểm: New York, beach (bãi biển)

Các danh từ có thể được đứng trực tiếp trước động từ hoặc sau các giới từ như “of”, “to”, “in”, “on” để mô tả chi tiết hơn về chủ đề được đề cập. Ví dụ:

 • A book on the table (một quyển sách trên bàn)
 • The doctor in the hospital (bác sĩ trong bệnh viện)
 • A gift from John (món quà từ John)
 1. Động từ (Verb)

Động từ là từ dùng để chỉ hành động, trạng thái hoặc sự thay đổi. Chúng ta sử dụng động từ để tạo câu và diễn đạt ý nghĩa của câu. Ví dụ:

 • Hành động: run (chạy), eat (ăn), study (học)
 • Trạng thái: be (là), seem (dường như), become (trở thành)
 • Sự thay đổi: grow (phát triển), change (thay đổi)

Động từ thường được đặt sau danh từ hoặc đại từ để mô tả hành động của chủ ngữ. Ví dụ:

 • John runs every morning (John chạy mỗi sáng)
 • She is studying for the exam (Cô ấy đang học cho kỳ thi)
 • The flowers are growing in the garden (Những bông hoa đang mọc trong vườn)
 1. Tính từ (Adjective)

Tính từ là từ dùng để mô tả đặc điểm của danh từ hoặc đại từ. Chúng ta sử dụng tính từ để tạo sự miêu tả và diễn đạt ý nghĩa của câu. Ví dụ:

 • Color: red ( màu đỏ)
 • Size: big (to), small (nhỏ)
 • Shape: round (tròn), square (vuông)
 • Condition: clean (sạch), dirty (dơ)
 • Age: young (trẻ), old (già)
 • Personality: kind (tốt bụng), rude (thô lỗ)

Tính từ thường đứng trước danh từ để miêu tả danh từ đó. Ví dụ:

 • A red car (một chiếc xe đỏ)
 • A big house (một căn nhà lớn)
 • A clean room (một căn phòng sạch sẽ)
 • An old man (một người già)

Tính từ cũng có thể được sử dụng trong câu so sánh để so sánh giữa hai hoặc nhiều đối tượng. Ví dụ:

 • My car is faster than yours (Xe của tôi nhanh hơn của bạn)
 • He is taller than his brother (Anh ấy cao hơn em trai mình)
 1. Trạng từ (Adverb)

Trạng từ là từ dùng để mô tả cách thức, mức độ hoặc thời gian của động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Chúng ta sử dụng trạng từ để tạo sự miêu tả chi tiết hơn trong câu. Ví dụ:

 • Mức độ: very (rất), extremely (vô cùng), quite (khá)
 • Cách thức: slowly (chậm), quickly (nhanh), well (tốt)
 • Thời gian: yesterday (hôm qua), now (bây giờ), soon (sớm)

Trạng từ thường đứng trước động từ, tính từ hoặc trạng từ khác để mô tả chi tiết hơn về cách thức, mức độ hoặc thời gian. Ví dụ:

 • He runs very quickly (Anh ấy chạy rất nhanh)
 • She speaks English fluently (Cô ấy nói tiếng Anh lưu loát)
 • I will see you soon (Tôi sẽ gặp bạn sớm thôi)
 1. Giới từ (Preposition)

Giới từ là từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ trong câu. Chúng ta sử dụng giới từ để mô tả vị trí, thời gian, hoặc mối quan hệ giữa các đối tượng. Ví dụ:

 • Vị trí: on (trên), in (trong), under (dưới)
 • Thời gian: at (lúc), on (vào), in (trong)
 • Mối quan hệ: with (với), for (cho), to (đến)

Giới từ thường đứng trước danh từ hoặc đại từ để mô tả mối quan hệ giữa chúng. Ví dụ:

 • The book is on the table (Sách đang ở trên bàn)
 • She is in the car (Cô ấy đang ở trong xe)
 • I bought this present for you (Tôi mua món quà này cho bạn)
 1. Đại từ (Pronoun)

Đại từ là từ dùng để thay thế cho danh từ. Chúng ta sử dụng đại từ để tránh lặp lại từ đó trong câu. Ví dụ:

 • Personal pronouns: I (tôi), you (bạn), he (anh ấy), she (cô ấy), it (nó), we (chúng tôi), they (họ)
 • Possessive pronouns: mine (của tôi), yours (của bạn), his (của anh ấy), hers (của cô ấy), its (của nó), ours (của chúng tôi), theirs (của họ)
 • Demonstrative pronouns: this (này), that (đó), these (những cái này), those (những cái đó)

Đại từ thường được sử dụng để thay thế cho danh từ trước đó để tránh lặp lại từ đó trong câu. Ví dụ:

 • She is my sister. She is very kind (Cô ấy là chị tôi. Cô ấy rất tốt bụng)
 • This is your book. Take it with you (Đây là sách của bạn. Mang nó đi cùng bạn)
 • The house is theirs. Its location is very convenient (Ngôi nhà là của họ. Vị trí của nó rất thuận tiện)
 1. Động từ (Verb)

Động từ là từ dùng để miêu tả hành động hoặc trạng thái của đối tượng trong câu. Chúng ta sử dụng động từ để tạo ra các câu hoàn chỉnh. Ví dụ:

 • Hành động: run (chạy), eat (ăn), dance (nhảy)
 • Trạng thái: be (là), have (có), like (thích)

Động từ thường đứng trước đối tượng của nó để miêu tả hành động hoặc trạng thái của đối tượng đó trong câu. Ví dụ:

 • I eat breakfast every morning (Tôi ăn sáng mỗi sáng)
 • She is a doctor (Cô ấy là bác sĩ)
 • We have two dogs (Chúng tôi có hai con chó)

Xem thêm: Luật chính tả trong Tiếng Anh

Cách sử dụng từ loại tiếng Anh:

Để sử dụng đúng từ loại trong câu tiếng Anh, bạn cần hiểu rõ ý nghĩa của từ loại đó và cách sử dụng chúng trong câu. Điều này có thể được thực hành thông qua việc đọc và viết các câu tiếng Anh đơn giản hoặc đọc các tài liệu tiếng Anh. Dưới đây là một số lưu ý để giúp bạn sử dụng từ loại đúng trong câu tiếng Anh:

 1. Từ loại chủ ngữ (Subject)

Từ loại chủ ngữ thường đứng đầu câu và là người hoặc đối tượng thực hiện hành động trong câu. Ví dụ:

 • She is studying at the library (Cô ấy đang học tại thư viện)
 • Dogs are barking outside (Những con chó đang sủa bên ngoài)
 • The sun is shining brightly (Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ)
 1. Từ loại động từ (Verb)

Từ loại động từ thường đứng sau chủ ngữ và miêu tả hành động hoặc trạng thái của đối tượng trong câu. Ví dụ:

 • They are playing soccer in the park (Họ đang chơi bóng đá ở công viên)
 • I like to read books in my free time (Tôi thích đọc sách trong thời gian rảnh)
 • She has a lot of experience in her field (Cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình)
 1. Từ loại tân ngữ (Object)

Từ loại tân ngữ là đối tượng của hành động được miêu tả bởi động từ. Tân ngữ thường đứng sau động từ và trước dấu chấm câu trong câu. Ví dụ:

 • She bought a new dress yesterday (Cô ấy mua một chiếc váy mới hôm qua)
 • They are watching a movie at the cinema (Họ đang xem một bộ phim ở rạp)
 • We need to finish our homework before class (Chúng ta cần hoàn thành bài tập về nhà trước giờ học)
 1. Từ loại giới từ (Preposition)

Từ loại giới từ thường được sử dụng để miêu tả mối quan hệ giữa hai đối tượng trong câu. Giới từ thường đứng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ ra vị trí hoặc hành động của đối tượng trong câu. Ví dụ:

 • She is sitting next to me (Cô ấy đang ngồi bên cạnh tôi)
 • He is studying for his exam (Anh ấy đang học cho bài kiểm tra của mình)
 • The book is on the table (Cuốn sách đang nằm trên bàn)
 1. Từ loại trạng từ (Adverb)

Từ loại trạng từ thường được sử dụng để miêu tả hành động hoặc trạng thái được miêu tả bởi động từ. Trạng từ thường đứng trước động từ hoặc sau động từ “to be”. Ví dụ:

 • She is studying diligently for her exam (Cô ấy đang học chăm chỉ cho kỳ thi của mình)
 • He speaks English fluently (Anh ấy nói tiếng Anh lưu loát)
 • They are running quickly to catch the bus (Họ đang chạy nhanh để bắt xe buýt)
 1. Từ loại tính từ (Adjective)

Từ loại tính từ thường được sử dụng để miêu tả đặc điểm của danh từ hoặc đại từ trước nó. Tính từ thường đứng trước danh từ hoặc đại từ để miêu tả nó. Ví dụ:

 • She is wearing a beautiful dress (Cô ấy đang mặc một chiếc váy đẹp)
 • The food smells delicious (Món ăn thơm ngon)
 • He is a talented musician (Anh ấy là một nhạc sĩ tài năng)
 1. Từ loại đại từ (Pronoun)

Từ loại đại từ được sử dụng thay thế cho danh từ trong câu. Đại từ thường đứng trước động từ hoặc sau giới từ để miêu tả đối tượng trong câu. Ví dụ:

 • She gave him a book (Cô ấy đã cho anh ta một quyển sách)
 • They are going to the mall (Họ đang đi đến trung tâm mua sắm)
 • It is raining outside (Trời đang mưa bên ngoài)
 1. Từ loại liên từ (Conjunction)

Từ loại liên từ được sử dụng để kết nối hai hoặc nhiều câu hoặc từ trong câu. Liên từ thường đứng giữa hai câu hoặc từ trong câu để nối chúng lại với nhau. Ví dụ:

 • She went to the store, but they were closed (Cô ấy đến cửa hàng, nhưng chúng đã đóng cửa)
 • He likes to play soccer and basketball (Anh ấy thích chơi bóng đá và bóng rổ)
 • I am tired, so I am going to bed early tonight (Tôi mệt mỏi, nên tôi sẽ đi ngủ sớm tối nay)
 1. Từ loại giới từ liên hệ (Correlative Conjunction)

Từ loại giới từ liên hệ được sử dụng để kết nối hai hoặc nhiều câu hoặc từ trong câu, tương tự như liên từ. Tuy nhiên, giới từ liên hệ thường đi theo một cặp và có thể đứng trước hoặc sau câu. Ví dụ:

 • Either you or I will have to do it (Hoặc bạn hoặc tôi sẽ phải làm việc đó)
 • Not only did he study for his exam, but he also got an A (Anh ấy không chỉ học cho kỳ thi của mình, mà còn đạt điểm A)
 • Both the teacher and the students were tired after the long class (Cả giáo viên và học sinh đều mệt sau bài học dài)
 1. Từ loại giới từ (Preposition)

Từ loại giới từ được sử dụng để chỉ ra mối quan hệ giữa danh từ hoặc đại từ và các từ khác trong câu. Giới từ thường đứng trước danh từ hoặc đại từ để miêu tả mối quan hệ giữa chúng. Ví dụ:

 • The book is on the table (Quyển sách đang nằm trên bàn)
 • She is walking to the store (Cô ấy đang đi bộ đến cửa hàng)
 • The dog is sleeping under the bed (Con chó đang ngủ dưới giường)
 1. Từ loại trạng từ (Adverb)

Từ loại trạng từ được sử dụng để miêu tả một hành động hoặc một tính chất của động từ, tính từ hoặc trạng từ khác trong câu. Trạng từ thường đứng trước hoặc sau động từ, tính từ hoặc trạng từ khác để miêu tả chúng. Ví dụ:

 • She sings beautifully (Cô ấy hát đẹp)
 • He runs quickly (Anh ấy chạy nhanh)
 • They are always happy (Họ luôn vui vẻ)
 1. Từ loại cảm thán từ (Interjection)

Từ loại cảm thán từ được sử dụng để biểu thị cảm xúc hoặc ý kiến của người nói trong câu. Cảm thán từ thường đứng độc lập hoặc đứng trước câu hoặc sau dấu phẩy trong câu. Ví dụ:

 • Wow! That is amazing! (Ồ! Thật tuyệt vời!)
 • Oops! I dropped my phone (Ôi! Tôi vừa rơi điện thoại)
 • Oh no! I forgot my keys (Ồ không! Tôi quên chìa khóa)

Sau khi đã biết các từ loại cơ bản trong tiếng Anh, bạn cần phải hiểu cách sử dụng chúng trong câu. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản về cách sử dụng từ loại tiếng Anh:

 1. Tính từ thường đứng trước danh từ hoặc đại từ để miêu tả nó. Ví dụ: a beautiful day, an intelligent student.
 2. Trạng từ thường đứng trước hoặc sau động từ, tính từ hoặc trạng từ khác để miêu tả chúng. Ví dụ: He sings beautifully, She walks slowly.
 1. Động từ thường đứng sau chủ ngữ trong câu. Ví dụ: She eats breakfast every morning.
 2. Đại từ thường được sử dụng thay thế cho danh từ, giúp tránh lặp lại các từ quá nhiều lần trong câu. Ví dụ: She gave me the book. I read it last night.
 3. Giới từ thường đứng trước danh từ hoặc đại từ để miêu tả mối quan hệ giữa chúng. Ví dụ: The book is on the table, She is walking to the store.
 4. Từ nối (conjunction) thường được sử dụng để kết nối các câu hoặc các từ trong câu. Ví dụ: I like to swim and to play tennis.
 5. Từ hỏi (question word) thường được sử dụng để hỏi về thông tin hoặc ý kiến của người nói. Ví dụ: What is your name? Where do you live?
 6. Từ đảo ngữ (inversion) thường được sử dụng để tạo câu phủ định hoặc câu nghi vấn. Ví dụ: He can swim. → He cannot swim. Can he swim?
 7. Từ liên kết (linking word) thường được sử dụng để kết nối các câu hoặc các ý trong câu. Ví dụ: However, I like to swim.
 8. Cảm thán từ thường được sử dụng để biểu thị cảm xúc hoặc ý kiến của người nói trong câu. Ví dụ: Wow! That is amazing!

Tóm lại, việc hiểu và sử dụng đúng từ loại trong tiếng Anh rất quan trọng để có thể truyền đạt ý kiến và thông tin một cách chính xác và hiệu quả. Tuy nhiên, để trở thành một người nói tiếng Anh thành thạo, bạn cần phải nắm vững nhiều hơn các nguyên tắc ngữ pháp và cách sử dụng từ loại trong các trường hợp khác nhau. Việc luyện tập và thực hành liên tục là chìa khóa để nâng cao kỹ năng sử dụng từ loại tiếng Anh của bạn.

Leave a Reply