Tiếng Anh giao tiếp: Bài 85

Bài 85: Greeting a client


Bạn có thể download bài học về tại đây:
File name: bai85.flv
File size:5.64 MB

Xem thêm:   Tiếng Anh giao tiếp: Bài 78

Leave a Reply