Tiếng Anh giao tiếp: Bài 32

Bài 32: Making a reservation
Tieng anh giao tiep bai 32


Bạn có thể download bài học về tại đây:
File name: bai32.flv
File size:7.10 MB

Xem thêm:   Tiếng Anh giao tiếp: Bài 33

Leave a Reply