Học Nói tiếng Anh

Hướng dẫn thuyết trình Tiếng Anh

Thuyet trinh tieng anh

Hướng dẫn thuyết trình Tiếng Anh 1. Begin (Chào hỏi ban đầu) Smile and say (Mỉm cười và bắt đầu): – Good morning/ afternoon/ evening, ladies and gentlemen (hoặc Teachers, Lecturers, everyone…) – Let’s begin/ get started 2. Introducing the topic (Giới thiệu nội dung bài thuyết trình) – Today, …

Read More »