English Pronunciation Lesson 95: NONCHALANT

Phát âm từ NONCHALANT thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English pronunciation lesson 137: FIGMENT

Leave a Reply