English Pronunciation Lesson 9 – QUEUE

Trong bài học này các bạn sẽ được học cách phát âm từ : “RETICENT”
Các bạn hãy xem nhé:

Xem thêm:   English pronunciation lesson 158: LAUDABLE

Leave a Reply